Поповянецът с „гръцки профил“

Поповянецът с „гръцки профил“

„Алурдас“ не е родно име.viber_image_2021-06-17_12-48-5633.jpg

Димитър Алурдас, Partner Connectivity Group, е приел името на втория съпруг на майка си – грък. „Иначе нямам нищо гръцко в себе си, освен...“ – шегува се, че като се родил имал „само нос“. Тогава медицинската сестра в родилното успокоявала майка му: „спокойно, това е гръцки профил“. Сега, освен “профил”, Алурдас има и гръцко име. Познават го куриерите, като влезе в пощата също го знаят: „О, Алурдас, пратка ли имаш?!“

Митко се запалва по нещо и след два месеца угасва. Правил е домашни сапуни за бръснене, купил си е бас китара – започнал, но му доскучали. Сега е на вълна „механични клавиатури“.

От всички страсти най-постоянни останали видеоигрите и музиката. Търси музика и му харесва да я намира. Има аудио система вкъщи, грамофон, около стотина плочи на любимите си албуми и групи – от американски алтернативен фолк до латино ритми с електронно звучене. Гръцко – не!

Видеоигри играе откакто се помни. Геймър е – оценява се на „средно ниво“. Не е свръхсъстезателен по природа и не се ядосва, ако губи. В игрите е, за да общува с хората, не толкова да трупа точки. Но е толкова запален, че на вилата в село Поповяне, Самоковско, си е направил нещо като студио за излъчване на живо, с добър звук. После угаснал и за излъчването на живо, но останало „студиото“ – за дистанционни срещи по работа.

11050282_10153387805044654_8527297170063210594_n.jpgВ четвърти клас заживял в Гърция – в Атина. В София се прибирал все едно „на село“ – през лятото. За постоянно се върнал в България като студент – да учи Мрежови технологии в Нов български университет.

Със съпругата му Ани са студентска любов. Със сегашния им кум, приятел на Митко, влезли в корпуса и кумът поздравил бъдещата жена. „А, ама кой е това“, полюбопитствал Митко. „Тя е, вика, над нивото ти.“ – и Митко разбрал какво има предвид – „Тя е доста хубава, пък аз съм с гръцки профил.“ Не попречило.

Пътували са много из Щатите, мислили са дори да останат след медения си месец там. „Обаче от американци станахме поповянци. Много щъркели има! Даже мисля, че в сравнение със съседните села имаме най-много щъркели на глава от населението. Почти на всеки електрически стълб! И градина имаме!“ Начинаещи земеделци, със съпругата му Ани си купили вила преди време. „Като няма майстори, съмUntitled-design.jpg щастлив“. И освен за събота и неделя, както планирали отначало, сега са там и през седмицата и работят от вкъщи. Гледат лук, целина, домати, тиквички, краставици, моркови. „Само едно сляпо куче ми нападна доматите, ще видим как ще го гоня.“ Митко чака първата си самостоятелна реколта.

Много обича кучета. Открил своя 3-годишен вече Аксел на събитие в Ingram Micro за доброволчество. Съдбовна работа. „Забранено ми е да водя нови – появяват се, ама ми е забранено“, с намигване обяснява. Нищо че му е забранено да води нови кучета, Митко и Ани (която уж „забранила“) помогнали на две да бъдат осиновени.

Като разхождал Аксел един ден, видял друго куче, оплетено в бодлива тел. И още едно, почти залепено до него. Първото кръстил Памела – от филма „Бодлива тел“ с Памела Андерсън. А другото – просто Чико. Прибрали ги, почнали да търсят вариант за техен дом. На първата седмица решили, че не искат да ги дават в приют, затова търпеливо ги гледали два месеца. Те прерязали кабела на парното, ядяли пирони, прегризали цветята и маркучите за поливане. „Големи разбойници“. MicrosoftTeams-image-6.pngТочно свикнали едни с други и през фондация „Шаро“ Памела и Чико намерили осиновители в Германия. „Добре живеят, виждаме ги по вайбър“, проследил е Митко. 

За доброто дело Алурдас получава нашата награда Role Model през юни. Даваме я на тези, които освен че вършат добре работата си в компанията, дават пример със социално отговорно поведение и участват в каузи.

В Ingram Micro Димитър Алурдас е от почти 7 години, управлява четирима души. И тук всички го знаят – освен с името си, е известен и с грижата и свободата, която дава на екипа си. Разчита, че хората, с които работи, са достатъчно зрели и съвестни да си следят задачите: „Те израстват като професионалисти, когато никой не седи на главата им.“ Дава насоки, само ако ги поискат.

viber_image_2021-06-17_13-16-45.jpgМитко живее сега, не мисли за далечното бъдеще. Обича да пътува. Но не да шофира. Купил си скутер, за да не виси в задръствания. Кино не обича, вкъщи гледа научна фантастика, ужаси, зомбита и вампири. Пие кафе, пие и бира. Обича крафт бирите и скоро е закръглил над 1000 различни вида за последните години – отбелязва си ги в приложение.

Алурдас има гръцко име и „гръцки профил“. Обича кучета и живее в едно от селата в България с най-много щъркели на глава от населението. Чака първата си реколта от домашната градина и е най-щастлив на скарата. Човек за похвала в Ingram Micro, защото освен добрата работа, дава и добър пример. Благодарим ти, Митко, успех със сляпото куче в Поповяне!


The Popovian with “Greek profile”

 

„Alourdas“ isn’t his birth name.70718220_10157406833019654_6561623865418579968_n.jpg

Dimitar Alourdas, Partner Connectivity Group, has taken the name of his mother’s second husband – a Greek.  „Otherwise, I have nothing Greek in me apart from...“ – he jokes that he had “only a nose” when he was born. The nurse used to tell his mother, “Don’t worry, this is a Greek profile.” Currently, apart from the “profile”, Alourdas also has a Greek name. The entire staff of the delivery companies know him. When he enters the post office everybody asks: „Hey, Alourdas, do you have a delivery?!“

Mitko gets enthusiastic about something but his enthusiasm only lasts for a month or two. He used to make shaving soaps , he has even bought a bass guitar - he started both as a hobby but got bored eventually. Now he is fond of “mechanical keyboards.”

Of all his passions, the biggest ones remains videogames and music. He looks for music and he likes finding it. At home, he has an audio system, gramophone, about a hundred records of his favorite albums and bands – from American alternative folk to Latino rhythms with electronic sound. He doesn’t have Greek records, tough!12241348_10153670001939654_346256405282733319_n.jpg

He has been playing videogames for as long as he can remember. He rates himself as an “average” gamer. He isn’t competitive by nature, but he gets irritated when he loses. He is into games because of the interaction with people– not because he wants to gain points. He is so keen on games that he has created something like a studio with great sound for livestreaming in the village of Popovyane, near Samokov. As you can expect, his passion for livestreaming died out, but the “studio” remained – for remote work meetings.

When he was in fourth grade he moved to Athens, Greece. In the summers, he used to visit Sofia as if this was his “village”. He came back to Bulgaria to study Network Technologies at New Bulgarian University.

His wife Ani is his student love. Mitko and his current best man entered the university building when the best man greeted Mitko’s current wife. „Who is that“, Mitko asked out of curiosity. „She is out of your league“ – Mitko got the hint - „She is very pretty and I have a Greek profile.” This didn’t prevent the happy ending from happening.

12189863_10153661051724654_6573360564365220858_n.jpgThey used to travel a lot in the States. They were thinking about remaining there after their honeymoon. „However from Americans we turned into Popovians. There are a lot of storks here! I also think we have the highest number of storks per capita in comparison to other villages nearby. They are on almost every utility pole. We also have a garden! “ Novice farmers, his wife and I bought a house some time ago. „I am happy when there are no workmen.” He and his wife are currently working remotely. So, they are in the village during the whole week instead of just at the weekend, which was the initial plan. They grow onions, celery, tomatoes, zucchini, cucumbers, and carrots. „A blind dog attacked my tomatoes, I will try chasing it away.”  He is waiting for his first independent harvest.

Untitled-design-1.jpgHe loves dogs. He found his 3-year-old Axel during one of Ingram Micro’s volunteering events. It was fate. „I am not allowed to bring new dogs – new ones often come but I am still “banned” from bringing them, he explains with a wink. Mitko and Ani (who has supposedly „forbidden “new dogs) helped two dogs to find new owners.

One day, when he took Axel for a walk, he saw a dog, tangled in barbed wire. And another dog, almost tangled nearby. He named one of them Pamela – after the “Barb Wire” movie with Pamela Anderson. The other dog was named just Chico. They took them home and started searching for new owners. During the first week they decided not to bring them to the shelter. Therefore, they patiently looked after the two dogs for two months. The dogs ate the cable of the central heating, ate some nails, bit the flowers and the watering hose. „Huge rascals. “ They had just got used to them when Pamela and Chico found their new owners in Germany with the help of the “Sharo” foundation. „They live happily, we see them on Viber,” Mitko says.

Alourdas received the Role Model award for his kindness in June. We give the award to those who do good by showing socially responsible behavior both inside the company and outside - people that can serve as role models. 17952888_10155149939759654_543430202598553370_n.jpg

Dimitar Alourdas has worked for Ingram Micro for almost seven years. He is responsible for a team of four associates. People know him both for his name and for the care and freedom he gives to his team. He relies on the fact that the people he works with are mature and conscientious enough to do their job, „They grow as professionals when no one is pushing them. “ He gives advice only if his people ask for it.

Mitko lives in the moment. He doesn’t think of the future. He loves travelling, but not driving. He bought a scooter to escape from the traffic.  He doesn’t like the cinema. He watches science fiction, horror, zombies, and vampires at home.  He drinks coffee and beer. He loves craft beer, and he has tried 1000 various types of beer for the last couple of years. He keeps track of that on a mobile app.viber_image_20211-06-17_12-40-22.jpg

Alourdas has a Greek name and a “Greek profile.” He loves dogs and he lives in one of the villages with the most storks per capita. He is waiting for his first garden harvest. He is the happiest when he makes barbeque.  He is a man that deserves praise at Ingram Micro because, apart from his great work, he sets a great example. Thank you, Mitko, good luck with the blind dog in Popovyane!