Умерена отвън, а отвътре – огън!

Умерена отвън, а отвътре – огън!

Лора не може да кара колело и не обича диня. „Много са странни хората. Казват ми: „айде, ще те научим да караш колело“ – еми, научете ме, де! И никой не ме научава. И като кажа, че не обичам диня: „О, ти защото не си яла истинска диня. Ще ти донесем да видиш какво е!“. И никой никога не ми носи „истинска“ диня.“05-Barcelona.jpg

И така с очакване, търпение и чувство за хумор, Лора Андреева, Professional, Human Resources, върви през живота. За пред хората умерена, а отвътре – огън. Много търпи, но когато спре, спира завинаги.

Започнала в Ingram точно завършила университета – през 2016-та. „Беше вододелен момент в живота“. От почти шест години е в компанията и е сменяла екипи. Отскоро се занимава по-сериозно с човешки ресурси. На баба си обяснява, че работи „между фирмата и служителите – и на едните да им е добре, и на другите да им е добре“. „С компютри ли?“ – продължава разговорът. „С компютри“, казала Лора за по-лесно и влиза в „ейчара“. Понякога продължава да си казва: „Добре, бе, защо да не стана барманка в Синеморец. Баба ми ще знае какво работя – може да не гледа с добро око, ама ще знае. Няма да е „с компютри“.“

01-Mucha-1.jpg„Ако не бях каквато съм, щях да уча история на изкуството.“ Лора обича галериите, но невинаги е в настроение за тях. Трябва да си е починала и да може да се концентрира. Представата на Лора за живот със свободно сърце: изкуство и коктейли. „Подариха ми за рождения ден шейкър за коктейли, но още не съм добра в пропорциите.“

С Лора може да се намери тема за разговор. Тя иска да ти чуе мъката „и да видя дали мога да направя нещо за нея“. Нейната собствена мъка е да не може пътува и да ходи по рок концерти. Веднъж ѝ се случило да пътува сама в Рим за три дни. Ходила по галерии, хранила се навън, разглеждала хората и местата. Пускала си италианско радио. „Понякога трябва да си позволиш да нямаш интернет.“ Италианското изкуство да не правиш нищо „Dolce far niente“ е слабост на Лора. Не че го владее, но много го харесва. Истинските италианци обаче ѝ казали, че това са „пълни глупости“ и не съществува.06-Concert-1.jpg

Особено влечение Лора има и към музиката – иска всичко, скоро: „Реших, че всички хора, които харесвам от рок, джаз, соул, джаз или класическата музика в един момент умират – затова е хубаво да отида да ги видя“ – шегува се, а чувството ѝ за хумор казва истината. Лора знае, че всички неща имат край. Но преди това е хубаво.

„Винаги съм си мислила, че съм интроверт, винаги съм излизала на всички възможни тестове, че съм интроверт, но май съм амбиверт – имам и от двете.“ Винаги е бягала от прожектора, но вече се е научила да го „ползва“ и не се страхува толкова много да си говори с хората. „Повечето хора си мислят, че съм джаста-праста, защото говоря каквото мисля.“ Кара се с хората само когато е дошъл „големият финал“ на отношенията. Гледа да е умерена и уважителна. Да вижда, да знае и да контролира всичко до 360 градуса наоколо – много иска, но знае, че не може.

07-Calligraphy-1.jpgКрасивото изписване на букви е новата ѝ страст. Лора използвала COVID епохата за въображението си. Започнала от книжки за оцветяване за възрастни. После надградила с рисуване по номера. Сега се концентрира върху почерка. Учи се сама на калиграфия – купила си по погрешка специални флумастри. Сега не смее да каже, че ѝ се получава добре. Просто опитва. „Върнах се в първи клас, с ченгелчета и тетрадка с квадратчета.“

Лора е завършила 35-то училище в София с немски – „Не Първа, не Втора немска гимназия, а 35-то“ – уточнява го. „Дарих много пот и сълзи на този език, но после жестоко го зарязах.“

В училище малко пяла в хор, после пропушила и талантът ѝ затихнал.

„Винаги много съм съжалявала, че не отделям достатъчно внимание да чета книги“ – критикува се Лора. Не обича клишето да „си разшириш кръгозора“, но ѝ е мило, че книгите точно това правят.

Лора много се дразни на Ана Каренина. Не на книгата. На самата Ана. „Непостоянна жена, която не знае какво иска – това ѝ харесва, онова ѝ харесва.“ И вече една година има проблем с нея. Затова минала на Тери Пратчет. Чиста работа.

Лора е много добра в препоръчването на филми и в правенето на баница.04-Bracciano-1.jpg

Прабаба ѝ е била готвачка и по наследство някои неща ѝ се отдават с лекота. Опитва се и сама да прави корите. „Мога да живея само на хляб, но ситуацията не ми го позволява. Иначе в баницата слагам масло, сирене и става уют.“

Животът за Лора има вкус на паста. „Може да си я прецакаш много лесно, но може и по най-простия начин да стане много хубава“. Истината е, че не би зарязала всичко, за да стане барманка в Синеморец. Но с удоволствие ще продължи да живее сегашния си живот в тюркоазено. Като на морето.

Умерена отвън, отвътре – огън. Лора.  


Balance from the outside, fire from the inside

 

Lora cannot ride a bicycle and doesn’t like watermelon. “People are very strange. They always say: “come on, we’ll teach you ride a bicycle” – ok, I say – but they never teach me. Then, when I share I don’t like watermelon – it’s the same: “Oh, it’s just because you’ve never tasted a really sweet watermelon.” – Ok, I say again, bring me a piece of sweet watermelon and they never bring that “sweet” watermelon piece.02-Amstrerdam-1.jpg

So it is: Lora Andreeva, Professional, Human Resources, goes through life with expectations, patience, and a sense of humor. In public she is comparatively balanced, but from the inside she is like fire. Lora is very patient but when she reaches her limits, there is no turning back.

She started working for Ingram just after her university graduation in 2016. “It was a crucial moment in my life“. Lora has been part of our team for almost six years and changed different teams several times. For a few months now she has been dedicated to HR. When she has to explain to her grandmother what exactly she does, Lora says: “I stand between the company and the employees – I want to make them both feel good.” Then grandma asks: “OK, is it a job with computers?” – Yes, it’s with computers, Lora says and the talk is over. Sometimes she keeps saying: “Well, why didn’t I become a bartender in Sinemorets (a Bulgarian seaside town)?! At least my grandma would know what I work, even though she might not like it a lot. However, at least she would know. Not the “computer” theory.

„What I wanted to do if I weren’t what I was is learn History of Arts”. Lora loves galleries, but she’s not always in the mood for them. She needs to be rested and concentrated. Lora feels that a perfect life with freedom at heart is a life with art and cocktails. “I got a shaker – a present for my birthday – but I’m still not very good at proportions.”08-Rome-1.jpg

You can always find a topic to talk to Lora. Sincerely, she wants to hear what you are sad about and “see if I can do something about that”. Her own grief is not being able to travel and attend rock concerts. Once she visited Rome alone for three days. She visited galleries, dined outside and was curious about people and places. Lora listened to an Italian radio. “Sometimes you can just afford to not have an Internet connection.” She has a passion about the Italian art of doing nothing “Dolce far niente“. Lora is not a master of it, but likes it a lot. However, true Italians told her this was nonsense and doesn’t exist.

Lora has a specific interest towards music – she wants all the experiences, as soon as possible: “Suddenly, I decided that all the people I like – rock, jazz, soul, classical music – would die and I needed to go and see them” – she jokes about that but actually she knows she’s telling the truth. Lora knows that everything has an end. Before that it’s all good.

„I have always thought I am an introvert, so did all the tests I have ever taken. It seems I am an ambivert – I have both extrovert and introvert qualities.” Lora has always avoided the spotlight, but she learned how to “control” it and overwhelm the fear of talking to the others. „Most of the people think I am an outgoing person because I say what I think.” She participates in “scandals” only when it’s almost over with that relationship – no matter if it’s romantic or friendly. Lora keeps communicating moderately and respectfully. She would like to control everything 360 degrees around, but she knows it’s impossible.

Calligraphy is Lora’s new passion. She used the COVID era for unleashing her imagination. She started with coloring books for adults. Then she upgraded to painting by numbers. At present she’s concentrated on handwriting. She studies calligraphy on her own – actually, she started when she bought special felt tipped pens by mistake. Since Lora is modest, she cannot afford to admit she’s good at this. She says she just tries. „I am in first grade again – with the lines and hooks and the notebook with the little squares.”

Lora graduated 35th High School in Sofia with German language – “Not the First, not the Second High School, but the 35th!” – she clarifies. “I dedicated a lot of energy to this language. Then I abandoned it.”03-Rodopi-1.jpg

In school she used to sing in a choir for a while, then Lora started smoking and her talent for music was ruined.

„I have always regretted that I don’t spend enough time reading books” – she criticizes herself. She doesn’t like the cliché “to broaden your horizon” but knows that books do exactly that.

Lora is irritated by Ana Karenina. Not by the book itself, but by the heroine herself. “What an uncertain woman! She doesn’t know what she wants – she likes this, she likes that.” Because of that Lora has been reading this book for more than a year. Then changed to Terry Pratchett. What a choice!

Lora is very good at recommending movies and making banitsa (a traditional Bulgarian pastry). Her great grandmother was a chef and Lora inherited some skills. She sometimes tries to make the dough herself. „I can get by only on bread but it’s not allowed. In my banitsa I put butter, cheese and it makes it all so cozy”.

Lora’s life has the taste of pasta. “You can screw it up very easily, but anyway it can be very simple and nice”. What is true about her is she would not leave all she has and flee for the seaside to become a bartender in Sinemorets. However, she will keep living the life she has in turquoise, as if on the coast.

A balanced inside, a fire inside. Lora.