Без излишъци

Без излишъци

FB_IMG_1636653517166.jpg"За мен най-великата жена е леля. Велика е, защото тя ми вади зъбчетата!" – цитатът е от съчинение на Рада – племенница на Йова Михайлова, Sr. Professional, Human Resources. Една от всички три – момичета на 11, на 8 – и най-малката – на две.

Йова е леля, готова да купи детско суши, въпреки че осъзнава, че я манипулират.

Джанго е наред с племенниците в приоритетите – куче-приятел, с когото се запознала една Коледа преди години. „Този месец става чичка на 7, тресе го средната възраст, иска да си купува Поршета и да ходи по млади жени, но не му давам“, смее се Йова.

Не е вещоман. За родителите ѝ „да имаш“ винаги е било „на хубаво“. Само че Йова се учи да живее еко, без да изпада в крайности. Следва основните принципи: да има само това, от което има нужда, без излишъци. „Имам ли пълен гардероб?! – Имам. – Имам ли нужда от тази дреха?! – Нямам.“ И живее с повече уважение към природата.

Не пие кафе, защото не може да управлява енергията, която ѝ носи. 20200627_190406.jpgЗатова – зелен чай с матча. Ходила е на готварски курс, ама не помни много. Когато си домошарства обаче, експериментира с рецепти от YouTube. Изпитва преклонение към храната, особено на нови места. „Киселко и лютичко“ обича – отразяват вътрешните ѝ битки. Много харесва културата за хранене на Южна Корея, въпреки че „кървавата“ супа, която опитала там, не ѝ е любима.

Йова е обиколила повече от 30 държави, много я влече към Азия. Пътувала е повече „по света, отколкото у нас“. Първите три обича най-много: Южна Корея, Индонезия и Исландия. „Нямат нещо общо помежду си, но ми харесват по различен начин и ми носят хубаво усещане.“ В списъка на Йова с места за пътуване са останали такива точки от картата на света, за които си чака времето – Камбоджа и Виетнам.

Европа е оставила за старините.FB_IMG_1636653465382.jpg„Виждам се като тези оправни баби, които се качват на автобуса и обикалят континента. От дете ги гледам такива на Царевец.“

От Велико Търново е родом. Баща ѝ я е научил на отношение към думите, защото е професор-филолог. И сега трудно понася чуждиците в речта ѝ, но поне от малка е изкоренила типичните търновски „доматито“ и „рикъта“.

Йова пее много добре. Започнала от „Дилмано, Дилберо“ в училище, след това отишла на прослушване при приятелка на майка си и преодоляла голямо количество срам, че трябва да покаже гласа си пред 17 други деца, наредени в кръг. Започнала с „Хубава си, моя горо“. После, като я приели в групата, пеели модерни песни, купували синбеци – още помни 50-те лева, които дали за Кристина Агилера. Йова си е мислила да превърне пеенето в кариера, но се разубедила. Продължава да преживява емоциите си през музиката, но само вкъщи. И не в банята.

Завършила е Политически науки. Вълнува се от политика, но в последните години е отблъсната заради „безотговорността и озверяването за власт.“ Предпочита да се отдава на своята си работа. В Ingram Micro Йова е HR Business Partner – работи това, което хората очакват от нея. Обгрижва – такава е и в живота. Вярва, че с общуване и разбиране може да се намери решение на всяка ситуация. Екипите, за които отговаря, са разнородни, голяма част от тях – и международни. Йова е като мост между културите, въпреки че скромно го отрича и не си придава важност.

Преди да я опознаеш може да изглежда сдържана, но всъщност тя просто слуша, за да прецени как да ти помогне. Изгражда естествени отношения, в които няма напрежение. Задава правилните въпроси и слуша отговорите. „Не искам да съм командир, който раздава заповеди. Като видя, че някой има нужда от нещо, просто се опитвам да предложа решение. Държа най-много на честност и на общуване. Понякога хората са честни, но не си говорят – това е проблем. Понякога си говорят, но не са честни, което също не е добре.“

Йова има и други решения, за по-близки хора: Блъди Мери. IMG_20180730_234207_046.jpgОт вино не разбира – вкусно ѝ е, но някой друг да го избере, иначе се губи във винените листи.

Ходила е на неделно училище като малка. Не е крайна. Научила се е на критично мислене и си задава логични въпроси: „Как сме се родили седем милиарда души само от Адам и Ева?“

Йова е и двете: емоция и ум. Възпитавала се е с години да е рационална. „Типично овне съм: имам нужда да си кажа, да ме чуят и да ме разберат. Ако усетя, че твърде много се налагам, давам 2-3 крачки назад и, ако се налага, после пак със засилка“, смее се, но се опитва да се самоукротява.

Йова е най-малкото от трите деца в семейството. Има по-големи брат и сестра, щастлива леля е на три племенници, които очарователно я манипулират. Обича Джанго и неговата кучешка критическа възраст. Призванието ѝ е да се грижи за хората и да ги разбира – нищо че от скромност не си го признава.
Йова реди пъзели, обича да вали и няма нищо против да си домошарства. Но винаги намира време за едно Блъди Мери в специален момент.

 


No excess

 

"For me, the greatest woman in the world is my aunt because she pulls out my teeth.” –  this is Rada’s quote – a niece of Yova Mihaylova, Sr. Professional, Human Resources. Rada is one of the three nieces – at the age of 11, 8 and 2.  

Yova is an aunt ready to buy children sushi set even though she realizes she’s being manipulated.

Django is also in the top priorities like the nieces. He is a dog friend she met on Christmas some years ago. „This month he has his 7th anniversary, facing the problems of the  mid-life crisis  FB_IMG_1636653320337.jpg– he wants to buy Porsches and visit young girls. However, I don’t allow all these.”, Yova laughs.

She is not obsessed with possessions. For her parents, “having” things has always been a symbol of well-being. Yova, on the contrary, is learning how to live in an eco-way without being polar in her opinion. She follows the main principles: having only what she needs, no useless things. “Do I have a full wardrobe of clothes?” – “Yes, I do!” – “Do I need this dress?” – “No, I don’t.” So, she lives with more respect to the nature.

Yova doesn’t drink coffee because she cannot manage the energy it brings. This is why she chooses matcha green tea. She has been to a cooking course but doesn’t remember much. When she enjoys her home style living, she experiments with YouTube recipes. Yova worships good food, especially when at a new place. „Sourish and spicy” is what she loves – it reflects her internal battles. Yova likes South Korea and its food culture, although she tasted there a “bloody” soup she didn’t like.

Yova has travelled around more than 30 countries and is seriously tempted by Asia. She has visited more places abroad than in Bulgaria. Her top three locations are South Korea, Indonesia, and Iceland. „They have nothing in common but make me feel comfortable in a different way”. IMG_20180312_003420_071-1.jpg Yova’s travel bucket list also features countries like Cambodia and Vietnam.

Europe is in the waiting list for the older age. „I imagine myself like all those elderly ladies who jump on the bus and travel around the continent. I had seen so many like that at Tsarevets when I was a kid.”

Yova was born in Veliko Tarnovo. Her father is a philologist and taught her to appreciate the value of words. Now, it is difficult for him to accept her speaking with foreign words but at least he managed to remove her local dialect like “domatito” and “rikata” (traditional Tarnovo words).

Yova sings very well. She started with “Dilmano, Dilbero” (a traditional Bulgarian folklore song) in school, after that she went to an audition in her mother’s friend’s course. She was quite shy to sing in front of 17 other children in a circle. She started with “Hubava si, moya goro” (again a traditional Bulgarian song). Once they accepted Yova as part of the group, they sang modern songs, bought instrumentals – quite expensive at that time. She still remembers the investment of 50 leva for Christina Aguilera’s instrumental. Yova was thinking to develop a career with music but later she gave up the idea. DSC02427-1.jpgShe keeps living her emotions through music but only at home. However, not in the bathroom.  

Yova studied Political science. She is interested in Politics but in the past few years she has been disappointed in the “irresponsible behavior” of the governing parties and their hunger for power. Yova prefers dedication to her own work. At Ingram Micro she is a HR Business Partner – she does what the people expect. She is caring, so is she in life. Yova believes that you can handle any situation with communication and understanding. The teams she is responsible for are diverse and most of them international. Yova is like a cultural bridge although she’s modest enough to deny it.

Before you get to know her, you may think she is reserved but, in reality, it turns out she’s just listening and trying to evaluate how she could support you. Good at building trust organically, no tension around. She asks the right questions and listens to what you answer. „I don’t want to be a commander and only give orders. When I see someone needs something, I try to suggestAirBrush_20210606165027.jpg a solution. I value the most honest communication. Sometimes people are honest but don’t talk to each other. Or, the opposite, they talk to each other but are not honest. Both situations cause problems.”

For her closer friends Yova has a plan B solution: a cocktail of Bloody Mary. She is not a wine expert – she likes the taste but needs some support in choosing the right sort out of the wine list.

Yova attended a Sunday school as a child. She is not еxtreme in her understanding about religion. She learned critical thinking and asking logical questions like: „How is it possible that 7 billion people were born only out of Adam and Eva?!”

Yova is both mind and emotion. For years she has been learning how to be rational. “I am a typical Aries: I need to say what I think, to be heard and understood. If I feel that I impose too much, I take 2-3 steps back and then start again with reinforcement.“, she laughs but actually she tries to tame herself.

Yova is the youngest of the three children in the family. She has an older sister and an older brother. She’s a happy aunt of three nieces who charmingly manipulate her. Yova loves her dog Django and his mid-life crisis. Her vocation is to take care of the people and understand them – even though she denies it because of modesty.

Yova puts puzzles together, loves the rain, and doesn’t mind being at home. She always finds a way to have a Bloody Mary in a special moment.