Състезания, плаж и изобретение за човечеството

Състезания, плаж и изобретение за човечеството

Think-forward.jpgРодена край морето, Антония обича плажа много. Варненка по душа.

Антония Димитрова, Mgr. Accounting, е счетоводител, но „не точно“. Управлява два екипа – един в София и един във филипинската столица Манила. „Там пече много силно, както лятото във Варна“, смее се Тони. Обича хората, каквато и да е културата им. Такава ѝ е природата, затова с любопитство подхожда към всички.

„Лесно е лице в лице да се разбереш с човека. Трудно е, когато общуваш само по мейл и не можеш да усетиш скритото послание зад корпоративните съобщения.“ На Тони ѝ е трудно с негативни хора. Мъчно ѝ е за тях – че не могат да се наслаждават на живота.

Родена е точно преди Джулай морнинг. Благодарна е за всичко, което има в живота си, цени го и умее да се радва на момента.

Преди 4 години Антония станала част от Ingram. Преди това 11 години се е занимавала със счетоводство на фондове. Много обича математиката и я прилага.Profile.jpg

Чете световна класика, любими автори са ѝ Джеймс Клавел, Джек Лондон и Джером К. Джером.

Антония се запознала със съпруга си на 17 години. Истински се намерили няколко години по-късно и се оженили. Сега имат 3 деца – голяма дъщеря на 13 и момиче и момче близнаци – на 10 години. Самата Тони има брат и сестра и винаги е искала голямо семейство.

Децата я научили да се радва на живота. „Като погледнеш живота през техните очи е друго. Ако аз отида сама в зоопарка,Family.jpg ще ми е скучно, а с тях се вълнувам.“ Антония има малко време за себе си, даже почти никакво. „То не ми и трябва, устройва ме тази динамика, да отида на фризьор ми е достатъчно.“

Най-близкото им приятелско семейство също е с три деца, а рекордът за детски рожден ден вкъщи е с 24 деца и шестима възрастни.

Хазартен тип, когато играе. Тони е добра на покер, бридж, монополи. Може да губи, но повече обича да печели.

Наскоро 10-годишната ѝ дъщеря обрала всички на семейна покер игра. „Доооста съм състезателна.“ Тони никога не печели за сметка на хората. Обича да ѝ е трудно.Wedding.JPG

Кара ски и играе тенис още от 10-ти клас, участвала е в любителски турнири.

Обича да пътува. Ходи пеша в нови градове. Така е обикаляла Лондон, Париж, Рим, Дъблин, Барселона, Солун, Бостън, Ню Йорк, Манила. „Европа е класа – тук искам да живея.“, разказва Тони, привлечена от древната история на нашия континент.

В Щатите е била на бригада. Едва си прощава, че е пропуснала да вложи честно спечелени 400 долара в круиз на Бахамските острови – „тогава това бяха две заплати в България, не  си позволих да ги дам за пътешествие“.

Мечтаела си е като малка – и засега не е успяла – да изобрети нещо полезно за цялото човечество. Мисли по въпроса. „Не съм си представяла, че ще съм Айнщайн – по-скоро ще e нещо практично – сушилка за бекон, например“.

Birthday-party.JPGНа децата си Тони оставя свобода да решат какво искат. Хвали ги, когато заслужават. Добро, но взискателно ченге вкъщи.

„Ей там с търпението хич ме няма“ – признава си. И разчита, че с възрастта ще надмогне вътрешната борба. Големият ѝ страх е да не стане война и да не разруши всичко, което има сега. Защото Тони знае какво има. И го цени.

Благодарим ти, Тони, очакваме изобретението!

 


Compete, lie on the beach, invent for the sake of mankind

 

Born by the sea, Antonia loves the beach very much. A real Varna-native in her heart.

Antonia Dimitrova, Mgr. Accounting, is an accountant, but “not exactly”. She manages two teams – one in Sofia and one in the Philippines’ capital Manila. "It is very sunny there, almost like the summer in Varna," Toni jokes. Toni loves people, regardless of what their culture is. She is curious by nature, so she tries to understand everyone.Manila-team.jpg

"It's easy to get along with the person when you communicate face to face. It's difficult only when we communicate by e-mail and you cannot understand the hidden message behind the corporate messages.

It’s hard for Toni to communicate with negative people. “What a pity they are unable to enjoy life!"

She was born on July Morning’s eve. Toni feels gratitude for everything she has in her life, she appreciates it and knows how to enjoy the moment.

4 years ago, Antonia came to Ingram, with 11 years of experience in fund accounting. She loves mathematics very much and uses it in all her activities.

Sofia-team.jpgAntonia loves reading world classic literature, she adores James Clavell, Jack London, and Jerome K. Jerome.

Toni met her husband at the age of 17. They fell in love a few years later and got married. Now, they have 3 children – their elder daughter is 13, they also have twins – a boy and a girl – aged 10. Toni herself has a brother and sister. She has always dreamed of having a big family.

The children have been teaching her how to enjoy life. "Looking at life through their eyes makes it different. If I go to the zoo alone, I'll get bored. However, when we are together, I'm excited.” Antonia has little to no time for herself. "I don't need it. I enjoy this dynamic lifestyle. I just need some time to go to the hairdresser and it is enough for me."

The closest family to Toni’s family also has three children. They nailed the records when they celebrated twins’ birthday at home with 24 children and 6 adults.

Antonia shows her hazardous personality when playing a game. Ski.JPGShe is good at poker, bridge, monopoly. She can stand losing a game, but she prefers to win. Recently, the 10-year-old daughter robbed everyone in a family game of poker. "Oh, I'm very competitive!", Toni says. She doesn’t like winning out of the losses of the others. Antonia enjoys overwhelming obstacles on her life path.

She has been skiing and playing tennis since her 10th grade in school. Toni also has some experience in amateur tennis tournaments.

Antonia loves traveling and then walking on foot. She usually arrives by plane and then she explores the streets. That’s the way she has visited London, Paris, Rome, Dublin, Barcelona, ​​Thessaloniki, Boston, New York, Manila. "Europe is pretty classy - I do want to live here," Toni says. She is passionate about our continent’s ancient history.

Antonia was on a work and travel program in the United States some years ago. She could hardly forgive herself that she missed joining a cruise trip in the Bahamas for 400$ then. “At that time 400$ was two middle-class salaries in Bulgaria, I couldn’t afford that luxury.”

As a child, Antonia dreamed of inventing something useful for the whole mankind. Up to now, she hasn’t fulfilled it. However, she keeps on thinking about it. "Of course, I have never had a phantasy that I could be somebody like Einstein – I’m thinking of something rather practical – for example, a bacon dryer."

Toni gives her children all the freedom in the world to choose whatever they want to do. She praises them when they deserve it. So, she is a “good but demanding cop”.

"Oh, well, patience is not my thing" - she admits and hopes that she will overcome this internal struggle with age. Her biggest fear is to end up in the middle of a war and lose everything she has built. She appreciates what she has. And would never want to turn time back.

Thank you, Toni, we are looking forward to seeing your invention!