Спасителката от кралското семейство

Спасителката от кралското семейство

576B8913-942A-4E1C-8C1B-7317ED9F56F7.jpgЕлизабет е кръстена на британската кралица. Когато се раждала, майка ѝ вярвала, че като си с името на известен човек, съдбата ти ще е предопределена за добро. За 25-те си години Бети е минала през интересни моменти, но все още не и през кралския двор.

Eлизабет Генева, Associate III, Vendor Debit, е от Долна баня. В училище не била много добра по математика, но с трудолюбие я превърнала в любимия си предмет. Решавала задачи, сборници, а после дори завършила висше Финанси.

Така прави с всичко в живота – упорства, докато не стане.

Почти една година Бети е в екипа на Ingram Micro. Преди това две лета е била на възможно най-интересната студентска бригада – спасителка на щатски плаж, с червен бански, който още пази. Помни, че ѝ дали по-голям, но тя си поискала точния размер. „Спасявала съм деца, но нека да имаме предвид, че в първата година басейнът, на който ме разпределиха, беше дълбок 90 сантиметра“, смее се Бети.

Елизабет е спортен човек. Дори на почивка на морето – с приятелка в Слънчев бряг – пак намира вариант да отиде на фитнес на 25 минути пеша. От малка е тичала на стадиона до къщата на баба си. Има 6-7 златни медала от спринт в училище. На последното състезание обаче станала трета и от гордост си тръгнала преди награждаването. Кралица Елизабет трудно губи.IMG_3239.JPG

Бети се захваща и върши всичко до край. Важи дори за безинтересните книги. През второто американско лято на басейна се запознала с една жена, която ѝ подарявала вече прочетените си книги. Тогава за пръв път Елизабет открила, че любовните романи не са толкова блудкави, колкото си мислила.

Бети обича библиотеките. Чете редовно от тази в Долна баня. Чете през почивните дни, в обедните почивки. Разтоварва се.

„Работата ми е прекрасна!“. Отговаря за промоциите в Ingram Micro – зарежда ги, проверява дали всичко е наред, одобрява, отхвърля, любимата ѝ част е тази, в която се събират парите – счетоводната – да вземе и да разпредели полученото така, че да излезе вярно.

Бети не може да се сърди, да рисува и да пее. Творческите таланти в семейството са отишли при брат ѝ – зъботехник по професия и татуист за хоби. Самата Бети има две татуировки, но „не са от него“, защото си ги направила преди той да започне. Харесва реалистични татуировки, без надписи. Голямата, на бедрото ѝ, е жена. Разказът зад елементите е тайна, но се виждат: женско лице, череп, часовник, ръка, роза, кръв. Отзад: разцъфнала роза. Никога и на никого не се обяснява това какво означава.

786DEA13-86E3-47F3-AA5D-A8BD2EC8F3FC-COLLAGE.jpgБети обича планините. Има списък с върхове за покоряване. Засега е почти готова в България – Белмекен, Ботев, Мальовица, Мусала, Кончето, Вихрен, Черни връх, Мургаш. Била е между пропасти, правила е 11-часов преход. „Мъчиш се, катериш се, виждаш цялата красота, заради която си се мъчил.“

Обича да ѝ е трудно и си поставя цели. Слага си от време на време червения американски бански, най-малкия размер – за проба. Лесно сваля и качва килограми. Обича сладко и не може с малко. Тренира 5 пъти в седмицата – 2 почива.

Скачала е с бънджи от балон, летяла е с парапланер, карала е моторна шейна с висока скорост през зимата. Искала и още, но баща ѝ е бивш полицай и обещал да не я пуска вкъщи, ако я види на мотор.

Бети се усмихва много. Знае, че ще се напрегне, ако търси недостатъците, затова избира да вижда хубавото.1598D831-8B44-4CBA-8FFF-4C8D4E9FBD05.jpg

Не е по домакинската работа, но обожава чисти обувки – може да те отпише заради мръсни. Слуша техно музика – „без субстанции“ – уточнява. “При техно музиката не се съревноваваш колко имаш, кой е по-богат или как е облечен.“

Бети никога не приема третото място за постижение и като истинска „наследничка“ на Елизабет II, обича чисти обувки. Пали се по всеки непокорен връх, защото „Мъчиш се, катериш се, виждаш цялата красота, заради която си се мъчил.“

 


The rescuer from the Royal family

 

Elizabeth is named after Great Britain’s Queen. When she was born, her mother used to believe that once born and named after a famous person, your destiny would be predetermined for good. For her 25 years now, Betty has gone through a lot of interesting moments in her life but not including the Royal court yet.

Elizabeth Geneva, Associate III, Vendor Debit, was born in Dolna banya. She was not very good at Maths in school. However, with some hard work, she turned it into her favorite subject, solved mathematical tasks, then even graduated from Finance.6C5AD465-6A5C-43EE-B26D-56A98F238E39.jpg

This is what it is with everything in life – she perseveres   until it happens.

Betty has been part of Ingram Micro’s team for almost a year. Before that, she  spent two years at the most interesting possible work and travel program in the USA. She was a lifeguard – with a red swimsuit she keeps in her wardrobe. Betty remembers that they gave her the larger size, but she requested the smaller one. „Yes, I saved some children from drowning, but let’s keep in mind that the pool was only 90 centimeters deep.”, Betty laughs.

Elizabeth is the sporty type.  Even when on vacation with a friend in Sunny beach she always finds a way to go to the gym which is at a 25 min. walking distance. Since she was a little girl Betty has been often jogging at the stadium next to her grandmother’s house. Elizabeth has 6-7 gold medals from sprint in her school years. However, in the last competition, she took the bronze. She was so proud that she didn’t appear at the awarding ceremony. It was difficult for Queen Elizabeth to lose.IMG_0121.JPG

Betty does things end-to-end. She applies this principle even when it comes to boring books. During her second American summer, she met a woman at the pool who insisted on gifting Betty with the books she had already read. That was when Elizabeth found out that romance books were not as cheesy as she used to think.

Betty loves libraries. She is a regular visitor of that in Dolna banya. She reads on the weekend, during the lunch break – her way to take a rest.

„My job is great!“, she says. Betty is responsible for Ingram Micro’s promotions – loads them, double-checks if it’s all good, approves, rejects, and – her favorite part – collects the money and distributes it across the accounts to finalize the process in a transparent way.

Betty cannot sulk for a very long time, also she’s not good at drawing and singing. The artistic talents in her family went to her brother – he is a dental technician by job and a tattooist by hobby. Betty herself has two tattoos – not his, because when she made them he hadn’t even started. Elizabeth likes realistic tattoos, no titles on them. The bigger one on her thigh illustrates a woman. There is a secret story behind that, but the visible things are a woman’s face, a skull, a clock, a hand, a rose, and blood. In the background: a blooming rose. Betty never explains, to anyone, what this all means.

IMG_2286.JPGShe loves mountains. Betty has a list of peaks to be conquered. For now, she is almost ready with those in Bulgaria – Belmeken, Botev, Maliovitsa, Mussala, Koncheto, Vihren, Cherni vrah, Murgash. She had stood between two precipices and made an 11-hours long mountain hike. „You struggle, you climb but after all, you see the beauty you have struggled for.“

Elizabeth always targets high goals and loves them as being hard to achieve. From time to time, she puts her small-size red swimsuit on to check if she’s still in shape. It’s easy for Betty to gain or lose weight. She loves sweets and cannot stop with just a piece of chocolate. She works out five times per week - two days are for a rest.

Betty jumped with a bungee from an air balloon, also flew with a paraglider, and drove a sledge car at high speed. She wanted even more. However, as an ex-policeman, her father told her that he wouldn’t let her come home if he saw her on a motorbike.

Betty smiles a lot. She realizes that it would be too embarrassing if she looked more into people's weaknesses. That is why she chooses to see the good.

She is not a fan of housework but loves clean shoes – she can even write you off because of a spot on yours. Elizabeth listens to techno music but clarifies that: “I use no additional substances! In this kind of music, there is no competition – how much you have, who is richer, or how expensive clothes you have”.

Betty never accepts the bronze award as an achievement. As a true “successor” of Queen Elizabeth II, she loves clean shoes. She is passionate about every unconquered peak because “You struggle, climb, but after all, you see the beauty you have  struggled for.”