Без снимки докато бягам, моля!

Без снимки докато бягам, моля!

FB_IMG_1602576784751.jpg

Фани e работила и на „много опасни места“.

В магазин за дрехи, в ирландска кръчма и в магазин за сладки захарни неща в Съединените щати. Пие чисто, не ирландско кафе, и винаги има кафе и банани вкъщи.

Родена и винаги живяла в София, душата на Фани ѝ е любопитна. Обиколила е поне 20 държави – много в Европа, САЩ; Тайланд, Филипините и Камбоджа в Азия.

Учи испански – за да си говори с мъжа на сестра ѝ и неговото семейство. И с племеника 20180427_233706.jpgси, който проговаря на два езика.

Фани Зафирова, Sr. Mgr. Sales Operations, е от първите 10 души в Ingram от 2012-та. Преди това се е занимавала с онлайн разплащания и е работила с програмисти в холандска фирма за развитие на сайтове. Пътят ѝ е бил все в по-големи и по-малки корпорации. Като изключим дрехите, кръчмата и сладкото.

Смела, упорита и човечна, Фани управлява 110 души – шегува се, че „на повечето им знам имената, преди ги научавах по-лесно покрай кафемашината или машината за вода“. Ако трябва да е сериозна, „основното е да имаш доверие на хората си и да влизаш в положението им за човешки неща. Това е водещото.“

20200831_205444.jpg„По-забавна съм извън работа“, смее се Фани и разказва, че е човек на розето. Веднъж поръчала за женска вечер пет бутилки за вкъщи – българско вино, от Поморие. Обаче ѝ го доставили на другия ден, защото имали само четири. „Мерси, то свърши“ – обяснила на доставчика, но си го прибрала да има занапред.

Фани обича да се вижда с приятели, да ходи по барове, в колата слуша гангстерски рап. Иначе не е бунтар. Или става само ако някой ѝ каже, че нещо не може да направи. Когато се умори, просто остава сама. „Странно им е на всички, като кажа, че съм интроверт.“IMG_20201011_133510_570.jpg

Подлудяват я крайни изказвания или оценки. Рядко съди хората.

Станала е приятел с храната. Ходила е на готварски курсове по индийска кухня, баница с дърпани хори, противовъзпалително и аюрведа хранене. „Просто не ги правиш в един ден.“ Вече е толкова добра, че сама си измисля, експериментира,  комбинира. Направо мрази зелен кориандър.

И много тренира. 11 пъти на седмица. Триатлон. До преди година нито можела да плува – ама въобще не можела! – нито имала колело. Сега напредва – плува, кара колело и после тича с километри. „Много се дразня, като ми кажат, че изглеждам така, защото е ген. Ама не е вярно! Мога да съм много по-дебела, ако ям каквото си искам.“

Като дете не е била запалена – ходила на английски, докато другите спортували. В последните години открила любовта си към спорта. Започнала от 21 километра бягане, устремена е към двойно. И е на ти със съветите на професионалистите по света: „Не давайте да ви снимат, докато бягате – кадрите никога не са добри. Най-добре на излизане от басейна или на колелото.“ Практични съвети. „Малко съм си суетничка“, признава си Фани.

Винаги се е възхищавала на хората,20200831_185541.jpg които с бягането си затварят центъра на София, за да се включат в маратон. „Горда съм, че вече и аз мога да затворя центъра на София“ – и се смее.

Фани е щастлива, като е с близки хора. Мечтае си за обикновени неща – „нормален живот като преди, с много пътуване“.

Обича курсовете и е любопитна за новите неща.

Освен на кулинарни уроци, е ходила на курс по цветови анализ и на курс по спиране на цигарите. Спряла пушенето от раз след 15 години, въпреки че на курса имали пауза за цигара на всеки 45 минути. 20190226_160925.jpg„Там работеха с мотивацията ти да пушиш – оборваха всички аргументи.“ От тогава вече не е запалвала вече 4-5 години.

От цветовия анализ научила, че е тип „Пролет“ и за нея работят ярките цветове. Въобще не може да изтърпи намачкани дрехи.

Не се интересува от политика. Завършила е Публична администрация и още на първата лекция разбрала, че не е нейното. Преподавателят влязъл и казал на потока от 180 души: „Здравейте, колеги, ако не искате да бъдете нито богати, нито известни, сте дошли на правилното място.“ В душата си приключила с публичната администрация, малко на шега, но все пак иска да е богата и известна.

Фани е страстен спортист, бивш страстен пушач, кулинарен експериментатор и мениджър на 110 души. Поставя хората преди всичко и купува по 5 бутилки розе за женска вечер с приятелки, но понякога те не идват навреме. Забавна, умерена, малко суетна и много сърдечна.

Фани, благодарим ти, че си в ядрото на Ingram!


1923531_20079348280_7538_n.jpg

Please, do not shoot while I’m running!

Fani worked for some “very dangerous” employers.

For example, in a clothes shop, an Irish pub and a US candy shop. She drinks black, not Irish, coffee and always has coffee and bananas at home.  

Fannie was born and has always lived in Sofia, but she is curious. She has been to at least 20 countries – many places in Europe, in the USA; in Asia she has visited Thailand, the Philippines and Cambodia.

She studies Spanish in order to communicate with her sister’s husband and his family. Also, with her nephew, who is bilingual by birth.

Fannie Zafirova, Sr. IMG_0532.JPGMgr. Sales Operations, is amongst the first 10 people at Ingram in 2012. Before that she worked for an online payments’ company and with programmers in a Dutch company for site development. She knows well the mentality of both small and big corporations, excluding clothes and candy shops and the Irish pub.

Brave, perseverant and humane, Fannie is a manager of 110 people. She jokes that “I know most of their names. However, in the past it was easier for me to remember them because I used to meet them next to the coffee and water machine in the office.” If I should be serious, “the most important thing is to trust your people and put yourself in their shoes. This is the main thing.”

„I am more fun  outside working hours“, Fannie laughs and says she is a rose wine person. Once she ordered online 5 bottles of her favorite Pomorian drink, but they were delivered on the next day – they didn’t have enough stock on time. “Thank you, but I needed it yesterday” – she explained. Despite the disappointment, she took her delivery and saved it for rainy days.  

Fannie loves meeting friends, going to bars, in her car she listens to gangster hip-hop. IMG_20201214_090459_039.jpgShe doesn’t define herself as a rebel, or at least this part of her personality is demonstrated only when somebody tells her she can’t do anything. Once she gets tired, she needs to stay alone. “People find it strange when I say I am an introvert”.

Fannie goes crazy when somebody judges people. She rarely does this.

Fannie is a food lover. She completed some courses on Indian dishes, Bulgarian banitsa, аnti-inflammatory and ayurvedic nutrition. „They are totally different from each other, you just don’t need to cook all of them on one day.” She is already skilled and at this stage she can think of a recipe on her own, Fannie is ready to experiment and combine. She hates green coriander.

Fannie works out hard. 11 times per week. Triathlon. A year ago she had almost no experience – she could not swim (at all!), nor had a bicycle. Now she advances quickly – she swims, rides a bicycle and then runs for kilometres. „I am irritated when they say my appearance is genetically predetermined. It is just not true! I can be much fatter if I eat what I really want.”

As a kid Fannie was not keen on sports – she was going to English classes while the other children were doing sports. She found her love for sports in the recent years. She started with 21 kilometers running and now she strives to double her success. Now she is well aware of the practical professionals’ advice: “Do not allow being photographed while running, always choose a photo when going out of the pool or when riding a bicycle.” Fannie admits to always doing her best to look good.

She has always admired those 20181101_130823-1.jpgpeople who can block the traffic in the center of Sofia to finish their marathons. “Well, I am proud to be part of that group now” – she laughs.

Fannie is happy when being with her close ones. She dreams of simplicity – “a normal life as it was before, with a lot of traveling.”

She loves courses and is always curious about the new things.

Besides mastering the food courses, she completed a color analysis course and an anti-tobacco session. She quit smoking on a whim after 15 years of passion, although in the anti-tobacco course they had a cigarette pause every 45 minutes. “The key to success there was tackling your motivation to smoke – they refuted all the motives.” She has been a non-smoker for 4-5 years now.  

From her color analysis course she learned she was a “Spring” type which means a green light for wearing bright colors. She can‘t stand crumpled clothes.20171118_151127.jpg

Fannie is not interested in politics at all. She studied Public Administration, but she understood it was not her thing while attending the very first lecture. The professor entered the hall and announced in front of a 180-people audience: “Hello, dear colleagues, if you dream of being neither rich, nor famous you are at the right place.” In her heart she divorced the Public Administration – not so seriously, but anyway, she wanted to have the chance to be rich and famous.

Fannie is a passionate runner, a passionate ex-smoker, a culinary adventurer and a manager of 110 people. She puts people first аnd usually buys 5 bottles of rose wine for a girls’ night – sometimes it doesn’t arrive on time. Funny, moderate, always doing her best to look good and with a very big heart  

Thank you, Fannie, for being in the core of Ingram’s family!