Шепа жасмин и „Сливенска перла“

Шепа жасмин и „Сливенска перла“

1.jpgКети има сила. Да говори с хората.

Да стои без да общува въобще не е нейното нещо, затова COVID-19 затруднил доста обичайния ѝ ритъм. Като малка искала да стане учителка, защото много говори, но се разминало. Сега има първокласник и когато той учи онлайн, тя се образова с него – тесни, широки редове; тесни и широки гласни – „много съм респектирана от госпожата!“.

Кети Соула е българка, от Сливен. И много се смее като ѝ пишат първо на английски. Баща ѝ, когото загубила още като тийнейджърка, е бил директор на винпрома в града и един от създателите на рецептата на познатата ракия „Сливенска перла“. За Кети да пие 29-годишно вино от колекцията на баща си е просто уважение към винарството. Нищо извънредно.

„Кети се казвам! Не съм Кати, Кити, Катя или други производни. Кръстена съм на баба си Кета, но по-нежно.“, смее се Кети. Родителите ѝ се видели в чудо, докато я запишат просто Кети, защото през 1985-та това „звучало много американско“. Фамилията ѝ вече е Соула по лична карта, „Сула“ – на тунизийски.

Съпругът ѝ Мимо е от Тунис. „Класическа история – точно съм се върнала от бригада в Америка преди 14 години, отивам на първа дискотека с приятелки в Студентски град и съм си казала, че не искам да чувам английска реч. И се приближава някой към мен и казва: „Do you speak English?“ – Еми, говорих.“ family444.jpgКети не само говорила, но и се хванала на бас с приятелките, че ще развие тази история.

Години по-късно, те вече са семейство. Мимо знае чудесен български, а Кети може да си купи хляб на тунизийски – комбинация между арабски и френски. Разговор за политическата обстановка – засега невъзможен!

Кети и Мимо имат син, кръстили го с име, което да съществува и в България, и в Тунис. У нас е Ясен, там е ЯсИн. С решението си Кети счупила сливенската традиция всяко мъжко дете в семейството да се кръщава на брат ти – четири поколения назад името било само едно – Росен. Е, при Кети има промени - запазили само последната сричка и Ясен празнува с вуйчо си Росен на Цветница.

Семейно пътуват всяко лято до Тунис. Там Кети е арабска принцеса. По цял ден прекарват на плажа в Махдия, много близо до къщата им. Кети обича да има цветчета жасмин в ръката си – в Тунис всичко мирише на жасмин! – и да ѝ носят печен слънчоглед.

Жасминът е навсякъде в живота на Кети. Има го в Тунис, има го в апартамента в София, има го и на вилата във Врачеш, която тази година си купили. Там прекарват семейно всяко свободно време. На минути от вилата е Врачешкият манастир, често се разхождат там сред свободни коне, семейства патета и прасенца. А вечер слушат чакалите или тропот на коне край къщата.fdjgjg.jpg

Във Врачеш Кети е пренесла и колекцията препарирани животни на прадядо си, който е бил професионален препаратор. Има лопатар – и рога, и глава – язовец, ястреб, катерички, бухали, фазани. Направила си е и цяла ретро секция – всичко със семейни реликви – бинокъл от Втората световна война, стар телефон и нотариален акт от Източна Румелия. Истински! Това е документът на къщата на прадядо ѝ в Сливен – от 1884 г. година – тогава се е наричал „владало“, а не нотариален акт.

В Сливен Кети завършила хуманитарна гимназия – учила 5 години история, била историк на випуска и отново счупила традицията – после записала, завършила и работила Финанси. Има няколко години опит в банка, печелила е награди. Сега в Ingram Micro, дълбае в бази данни,ffff.jpg пише отчети – хем разбира от информация, хем знае как да говори на разбираем език с бизнес хората и да зададе правилните въпроси, за да стигне до отговорите за печалбата.

Кети е на кето вълна. Обича да готви. Хапки с крема сирене, бургери с кето тесто. Скоро направила първото си сладко – не кето – с много захар и ягоди. Готви и тунизийска кухня, но „свършихме хубавия арабски кус-кус“. Кети е била републикански шампион по стандартни танци, отказала се от кариера на 18, но научила Мимо на салса и бачата; Ясен – на валс.

Арабската принцеса никога няма да забрави Сливенската перла. Със съпруг от Тунис, който успява да побългари и нотариален акт от Източна Румелия, Кети и нарушава, и пази всички традиции. Изгражда и нови – да изпитваш истинска наслада от шепа жасмин, горещ печен слънчоглед и домашно сладко от ягоди в Балкана.

 

 


A handful of jasmine and “Slivenska perla”

 

Keti has a talent to talk to people.  

Staying silent with no communication is not her cup of tea at all. This is why COVID-19 made her routine hard to take. When she was little, she wanted to be a teacher because she speaks a lot. However, it didn’t work. Now, she has a first grader  at home and learns together with him –  narrow and wide lines;  narrow and wide vowels – “I  am at awe of the teacher!”. 

Keti Soula is a Bulgarian, born in Sliven. She enjoys when someone approaches her firstly in English. Keti lost her father very young, when she was a teenager. He was then a director of the Wine company in the town. He actually invented, together with his team, the recipe for the popular Bulgarian rakia  “Slivenska perla”. For Keti, drinking 29-year-old wine is nothing extraordinary  she is used to respecting wine and enjoying it.  

„My name is Keti! Not Kati, Kitty, Katya or something like this. I was named after my grandmother Keta but my name sounds more gently”, Keti jokes. It was difficult for her parents to name her this way because back in 1985 it was perceived as too Americanized. Now, her surname has already changed to “Soula” - in Tunisian.  

Keti’s husband Mohamed (Mimo) was born in Tunisia. “A classic story  - 14 years ago, I had just got back from a work and travel program in the USA and went out to a disco with my friends. I didn’t want to speak English for some time. Then, that night, someone approached me and asked: “Do you speak English?“ – Well, I did.” 

Now, years later, they are a family. Mimo speaks Bulgarian very well and Keti can buy bread in Tunisian. Tunisian language is a mixture of Arabic and French. She is not ready to discuss the political situation – for now.

Keti and Mimo have a son. They gave him a name that existed both in Bulgaria and Tunisia. Here he is Yasen and there they call him Yassine.vdjfjd.jpg With this decision Keti broke the Sliven traditions to name every son in the family after the mother’s brother. Keti’s family had followed that tradition four generations back and the name had been only one – Rosen. Well, she changed the last syllable and Yasen celebrates with his uncle on Tsvetnitsa.

Every year they spend some family time in Tunisia. Keti feels like an Arabian princess there. They spend the whole day at the beach in Mahdia, very close to their home. Keti loves having a handful of jasmine – in Tunisia everything has a jasmine aroma! – and, also, she likes when they bring her roasted sunflower seeds.

Jasmine is everywhere in Keti’s life. She has a bush in Tunisia, in her apartment in Sofia, and also in the Vrachesh house they just bought. They spend their spare time there. It is only minutes away of the Vrachesh monastery, where wild horse, duck and pig families roam around freely. In the evenings they usually listen to the jackals or the horses around the house.

In Vrachesh Keti has brought her collection of taxidermy animals. They were trophies of her grandfather’s, who was a professional. Keti has a fallow-deer – both with horns and head – a badger, a hawk, a squirrel, аn owl, a pheasant. She also has a retro shelf at home – with family relics – binoculars from the Second World War, an old telephone, and a notary deed from Eastern Rumelia. A real one! It is the document from her grandfather’s house in Sliven – dated 1884 – then it was called “vladalo”, not a deed.vladalo.jpg

Keti studied in a Humanitarian school – she studied history for 5 years and even won the “Historian of the year” award. Then, she again broke the tradition and studied Finance. She has several years of banking experience. Now, at Ingram Micro, Keti deals with data bases, reports, talks to the businesspeople in an understandable way and asks the right questions about profit.

Keti is in a keto mood. She loves cream cheese balls, keto burgers. She just made her first strawberries jam – not a keto edition – with a lot of sugar. She is good at Tunisian cuisine, but “we just ran out of Arabian couscous”. Keti was a national champion in standard dances. However, at the age of 18 she gave up the professional career. She taught Mimo to dance salsa and bachata and Yasen knows how to dance waltz.

The Arabian princess will never forget the “Slivenska perla”. She has a husband from Tunisia who is very keen on Bulgaria. Keti possesses a notary deed from Eastern Rumelia, she breaks all kind of traditions and, at the same time, keeps them alive. Keti picks up new habits for her and her family – like enjoying a handful of jasmine, roasted sunflower seeds and homemade strawberry jam from the Balkan Mountains.