За футбола, мечтите и жаждата за знание

За футбола, мечтите и жаждата за знание

От дете той има една мечта – да стане професионален вратар. Сърцето му е на стадиона макар и да няма непострадал пръст и на двете си ръцете. В момента има контузия на лявата ръка заради оспорван MicrosoftTeams-image-17.pngмач миналата седмица. Това е Кристиан Цолев, Associate II, Purchasing, който от части се доближава до своята детска мечта с капитанската си позиция в нашия Ingram Micro Master Cloud отбор. „Успехите на отбора не са малко. Най-голямата ни голова разлика е дванадесет на едно. Когато става въпрос за класиране, били сме в топ три на първенствата на Българската асоциация по мини футбол.“

„Предпочитам да играя отколкото да гледам от екрана вкъщи.“ Това е и причината Кристиан да не следи повечето футболни първенства. „Доста хора ми се смеят, но следя българското първенство. Друго почти не гледам.“ Отборът на Левски София заема специално място в сърцето му заедно с Байерн Мюнхен. „Харесвам Байерн Мюнхен, защото Оливер Кан играеше там. Много добър вратар е, а аз подкрепям отборите заради вратарския пост. По време на Световното първенство по футбол през 2006-та година му счупиха малкия пръст, но той продължи да играе до края на мача,“ възхищава се Кристиан.MicrosoftTeams-image-16.png

В духа на EURO2020, Кристиан очаква зрелищен финал между Италия и Англия. Не е толкова развълнуван, защото отбора на Франция отпадна от първенството. „Италианците тази година играят скоростно. Англичаните също са доста добри – техният вратар няма допуснат гол от началото на първенството. Ще бъде оспорвано. За мен Дания са изненадата на първенството предвид злополуката с единия им играч и сегашното им класиране. “

Колективният спорт прави Кристиан отборен играч и на работното място. Той е в Ingram Micro от почти четири години. „Не бягам от отговорност. Това, че съм виновен понякога, е така. Във футбола е същото.“ В работата се гордее най-много със своите Macros в Excel. “Когато започнах в Ingram Micro, можех само да въвеждам информация в клетките на програмата. Вече развих уменията си, а Ingram Micro много ми помогна за това.”

Извън работата и футбола, Кристиан може да бъде намерен в кухнята. „Всичко, което съм се опитвал да сготвя, ми се е получавало, защото влагам много любов.“ Прави страхотно болонезе – и лазаня, и спагети. Следващият кулинарен експеримент, който иска да опита, е баница със спанак и сирене.

От миналата година Кристиан има и нова страст – обича да се разхожда в планините. Мальовица много му харесва, а тази година има желание да обиколи много планински върхове. Иронично, но Кристиан има страх от високото и от високите предмети – „Имам чувството, че ще паднат върху мен.“MicrosoftTeams-image-14.png

Дразни се, че много млади хора изпитват нежелание да се учат. „По-малките са се вглъбили в технологиите и много неща им остават на заден план - като разходки и нормални разговори. Неприятно ми е, когато изляза на кафе и всички около мен са се заровили в телефоните.“

Кристиан има желанието да се развива. Иска да открива нови хоризонти. Кандидатсвал е в УНИБИТ със специалност Информатика и компютърни науки и очаква отговор за прием съвсем скоро.

Благодарим ти, Кристиан! Успех с бакалавъра и мачовете с Ingram Micro Master Cloud!


Soccer, dreams and thirst for knowledge

 

His childhood dream is to become a professional goalkeeper. His heart is located on the stadium, although he does not have an uninjured finger on both of his hands. Even now, he has an injury to his left hand due to a match last week. This is Kristian Tsolev, Associate II, Purchasing, MicrosoftTeams-image-15.pngwho is partially living his childhood dream being a captain of the Ingram Micro Master Cloud team. "The success of the team is not negligible at all. Our biggest goal difference is twelve to one. We have also been in the top three ranking of the Bulgarian Mini Football Association Championship. "

"I'd rather play than watch from the sofa at home." That's why Kristian doesn't keep up with most soccer leagues. "A lot of people laugh at me, but I watch the Bulgarian Championship. I hardly watch anything else. ” The team of Levski Sofia occupies a special place in his heart along with Bayern Munich. "I like Bayern Munich because Oliver Kahn used to play there. He is a great goalkeeper, and I support the soccer teams because of the goalkeeper position. "His little finger was broken during the 2006 FIFA World Cup, but he continued to play until the end of the match," admiringly said Kristian.

In the spirit of EURO2020, Kristian MicrosoftTeams-image-10.pngexpects a spectacular final between Italy and England. He is not so excited about it because the French team didn’t qualify for the final. "The Italians are playing fast this year. The English are also quite good – so far, their goalkeeper has not conceded a goal since the beginning of the championship. It will be a challenging match. For me, Denmark is the surprise of the championship this year, given the accident with one of their players and their current ranking. “

Team sports result in Kristian being a team player in the workplace, as well. He has been working at Ingram Micro for almost four years. "I am not running away from the responsibilities. Sometimes I am guilty, and I take the responsibility for that. It's the same with soccer. ”At work, he is most proud of his Macros in Excel. “When I started at Ingram Micro, I could only insert information in the program's cells. I've upgraded my skills a lot, and Ingram Micro has helped me to do that.”

Outside of work and football, Kristian can be found in the kitchen. "Everything I've tried to cook has worked out great for me because I put a lot of love in doing it." He makes great Bolognese - both lasagna and spaghetti. The next culinary experiment he wants to try is banitsa with spinach and cheese.

Since last year, Kristian has a new passion - he likes to take walks into the mountains. He likes Malyovitsa very much, and this year he wants to visit many mountain peaks. Ironically, Kristian is afraid of heights and high objects - "I have a feeling they will fall all over me."MicrosoftTeams-image-11.png

He is annoyed by the fact that many young people are reluctant to learn. "The younger generations are immersed in technology and many things remain unimportant to them - such as walks and normal conversations. I don't like it when I go out for a coffee and everyone around is glued to their phones.

Kristian has the desire to learn and grow. He wants to discover new horizons. He has applied at UNIBIT with a degree in Informatics and Computer Science and he is expecting his admission letter very soon.


Thank you, Kristian! Good luck with your bachelor's degree and the soccer matches with Ingram Micro Master Cloud!