Инграм Микро - Обучение и развитие

Инграм Микро - Обучение и развитие

В Инграм Микро, Талантът е един от основните ни принципи за успех. Да се фокусираме върху развитието на най-ценния капитал, с който разполагаме, да дадем възможност на хората да растат като професионалисти и личности, е повече от отговорност - това е призвание. Това е неразделна част от културата на нашата организация и може би и това, което ни отличава от другите компании.

Смятаме, че всеки от нас притежава своя уникален талант и във всеки човек се крие огромен потенциал. Целта на нашето портфолио от обучителни програми е да дадем възможност на всеки индивид да разшири кръгозора си, да получи нови знания и умения и да разгърнем потенциала му за постигане на високи резултати и успехи както в професионален и личен аспект.  

Как се случва магията на практика?

Заедно с екипа от Обучение и Развитие сме съставили нашето вътрешно портфолио, с което се стремим всеки участник да получи достъп до качествени, иновативни трейнинг програми и обогатяващо обучително преживяване.

“Ingram Micro L&D Portfolio” съдържа над 30 обучителни инициативи под формата на уъркшопи и цялостни програми в няколко различни направления:

 • Встъпително обучение

 • Лидерски уменя
 • Личностно развитие

 • Партниране с различни външни организации сьответно профила на служителя

 • Финансови обучения, и др

shutterstock_1293596953.jpg

Въвеждащо Обучение за нови служители

Първите впечатления са важни и имаме само един шанс те да бъдат добри. Затова нашето двудневно встъпително обучение има за цел да даде на новите служители възможност за най-доброто посрещане в Ingram Micro. Тази програма помага на новопостъпилите служители да получат солидно разбиране за основаването на компанията, световния бизнес и операции. Обучението обхваща широк спектър от информация, свръзана, както със вътрешни фирмени политики и практики, така и запознанство с функциите на различните екипи, които работят в софийския офис. За да направим цялото преживяване още по-запомнящо се, обучението включва ангажиращи и информативни тиймбилдинг дейности и игри. Чрез всички тези дейности ние предизвикваме новите ни служители да проявят инициатива, екипен дух и лидерство.

Microsoft Excel

Приложението MS Excel е част от ежедневната работа и служи за различни цели в множество процеси в организацията. Способността на служителите ни да използват по най-добрия начин Excel е от решаващо значение за техния успех. Екипът за обучение и развитие предлага 3 различни нива на обучение по Excel:

 • За начинаещи – покрива базисни функции като сортирани, филтриране, форматиране на данни, базисни формули

 • Средно ниво – включващ теми за на средно ниво на сложност, като lookup функции, логични функции, пивот таблици, графици, и др.

 • Напреднало ниво – подходящ за всички служители, които искат да се запознаят и занимават по-задълбочено със сложни ексел задачи.

Референции от участници в програмата:​

"Oбучението беше изключително добре структурирано. Всички теми бяха много обхванати и обяснени."

Като цяло обучението беше много добро. Всяка лекция беше много добре представена и имаше добри упражнения. Научих много полезни шорткъти и трикове."

NPS: 79

shutterstock_583591831.jpg

Бизнес комуникация на Английски език

Комуникационните умения могат или да ви помогнат да успеете, или да ви попречат. Във всяка бизнес роля или функция трябва да сме в състояние да предадем идеите си по начин, който води до ефективно вземане на решения, работа в екип и резултат..

Обучението се фокусира върху следните теми

 • Как да комуникираме по-добре в корпоративана среда

 • Как да създаваме и проследяваме бизнес кореспонденция

 • Как да водим бизнес разговори

Езикови курсове

Различните езикови курсове са посветени на всички служители, които искат да повишат знанията си по езика или просто да подобрят уменията си за устна комуникация. Курсовете отнемат около 3 месеца и въз основа на крайните резултати от теста, участниците могат да получат по-нататъчно кариерно разввитие.

Курсове за повишаване на нивото: Английски и немски език
Сесии на вербална комуникация:  Френски

Новопостъпили лидери

Програматра е предназначена за всички ръководители на екипи или мениджъри (повишени или новоназначени). Това обучение дава основите на ключовата роля на лидера, предоставайки преглед на практиките и инструментите, политиките, процедурите, ползите и условията на труд, които трябва да бъдат изпълнени от всички ръководители на компанията. Това е основополагащо за нашия успех, тъй като хората са най-важния ни актив.

shutterstock_1068846293.jpg

Основи на управлението

След този курс участниците ще имат по-добро разбиране за ролята си на лидер и мениджър. Това обучение предоставя на младите лидери инструменти за успешно ръководене на екип.

Включва теми като:

 • Лидерство и управление – Определяне разликита между ръководните и управленските практики

 • Коучинг

 • Оценка на работа - определяне на SMART цели и признаване на положителни и отрицателни аспекти в работата на персонала, както и честно и обективно оценяване на изпълнението

 • Управление на конфликти

 • Управление на промяната

Референции от участници в програмата:​

"Темите са много добре подбрани и дават на новите мениджъри обстоен поглед вурху ролята и важността на различните задачи. Има много добър баланс между теорията, дискусията и практиката, която ни помага да приложим това, което сме научили много бързо."

"Ще препоръчам това обучение на моите колеги, които се интересуват от този вид обучения и със сигурност ще използват всичко, което съм научил в бъдеще."

"Наистина ми хареса обучението. Имаше много части, в които участвах, видях реални случаи и ситуации и, разбира се, обучителят беше много подготвен и полезен. Благодаря ти!"

Резултати: 99% от участниците биха препоръчали това обучение

Даване и получаване на обратна връзка и поставяне на SMART цели

Целта е да насочва участниците да определят SMART бизнес цели, както и да дават и получават обратна връзка по конструктивен начин. Повишава личната ни възможност да бъдем обективни при даване и получаване на обратка връзка. Това обучение помага на лидерите да се справят с трудните ситуации по професионален начин. Включва теми като:

 • Поставяне на SMART цели

 • Как да даваме обратна връзка на място

 • Работа с прекалено защитни / доминиращи личности

 • Добро отношение към коучинг и развитие

 • Феноменология

 • Получаване на обратна връзка

Обучение за обучители

Дава възможност на експертите, обучителите по процесите, ръководителите на екипи и мениджъри да предадат натат своите знания и умения ефективно.

Включва теми като :

 • Методи на обучение

 • Дизайн на съдържанието

 • Презентационни техники

 • Измерване на въздействието

Резултати: 97% от участниците биха препоръчали това обучение

shutterstock_451168228.jpg

Автентично лидерство

Автентичното лидерство е носочено към ефективно моделиране на промените и нагласите в поведението, които се очакват от лидерите, преминавайки първо през лична трансформация. Прилагайки научените практики и инструменти, те могат успешно да се справят със собствените си предизвикателства  Чрез този workshop, участниците получават:

 • По-голямо самосъзнание и способност за промяна на собственото си мислене и поведение

 • Лична визия и конкретен план за действие за моделиране на ново поведение

 • Разширен инструментариум, за да повлияе на другите и намеса с по-голямо въздействие

 • Устойчиви практики за непрекъснато развитие

 • Изграждане на значими взаимоотношения и споделяне на опит с други лидери

Hiring GREAT

Това обучение има за цел да предостави на аудиторията, техники и инструменти, които да се използват по време на целия цикъл на наемане и подбор на най-подходящия талант, започвайки от подготовката до етапа на вземане на решения.

Обсъждаме теми като:

 • Логично и структурирано планиране на интервю

 • Провеждане на ефективни интервюта за разбиране и определяне на наличието или отсъствието на умения

 • Разбиране на поведенческия процес на интервюиране

 • Задаване на етични въпроси

 • Вземане на решение, основано на факти и информация

Резултати: 99% от участниците биха препоръчали това обучение

Междуличностни умения

Това обучение има за цел да повиши нашия вроден потенциал да общуваме. Участниците разбират как се държат различните типове личности, кои емоции блокират ефективната комуникация и как да изграждат здрави работни взаимоотношения.

Участниците имат възможост да:

 • Проучат как възпитанието влияе директно на нашата емоционална интелигентност, самочувствие и справяне със стреса

 • Обсъждат типовете на личността на Карл Густав Юнг и тест за типология на Myer Briggs

 • Научават как чувството за срам блокира автентичната комуникация и ограничава нашата спонтанност

 • Научават как да преодоляваме нездравословни отношения, които саботират работния ни процес (Ерик Берн, Анализ на транзакциите)

 • Разбират как механизмите за психологическа защита влияят на нашата комуникация и поведение

shutterstock_1043501293.jpg

Culture and Еmotional Аwareness

Това обучение учи лидерите как да създадат екип, като оценяват и интегрират културните, и емоционалните различия на членовете на екипа по творчески и грижовен начин. Това обучение научава лидерите как да постигнат баланс, когато се сблъскват с различията и конфликтите в екипа и организацията.

Някой от обсъжданите теми са:

 • Феноменологията и културното възпитание

 • Промяна и ефект на ореола: как нашата субективност, предразсъдъци и концепции за другите влияят на нашите взаимоотношения и взаимно разбирателство.

 • I-IT & I-THOU отношенията, Мартин Бъбер

 • Изживяване на културното многообразие в действие (Игра на изкуството)

 • Разбиране на теорията на полето: Как всички ние влияем и създаваме групата

Да кажем „Не“

Да казваме НЕ е обучение, фокусирано върху способността ни да поставяме приоритети и да управляваме ефективно задачите си. Без значение в какви роли и функции, винаги има неща в живота и работата ни, за които трябва да казваме "не". По някаква причина често свършваме с „да“ и съжаляваме за това. Обучението включва казуси и интерактивни дискусии за това какво ни е заложено и как всеки от нас може да подобри вземането на решения на работното място и извън него.

Референции от участници в програмата:​

"Изключително полезен трейнинг, не само свързан с работния процес, но релевантен и приложим и в личния живот. Най-вече ми хареса последното упражнение, който ми даде повод за размисли."

"Страхотни сте, поддържайте това обучение в портфолиото на задължителните обучения. Мисля, че съдържанието беше много подходящо и добре представено. Дискусиите бяха проведени добре​"

Резултати: 95% от участниците биха препоръчали това обучение

Управление на конфликти

Този семинар разглежда всяка възможност за конфронтация като възможност за укрепване на отношенията както в личния, така и в професионалния живот.

Дискутират се теми като:

 • Как да провеждаме съществени разговори - модел за водене на важни разговори, когато се противопоставят мнения, високи залози и силни емоции;

 • Как да се справяме с конфронтациите за нарушени обещания, установявайки взаимна цел и уважение и увеличавайки отговорността при разрешаването на нарушени очаквания и поведенчески проблеми

Референции от участници в програмата:​

"Много полезна сесия. Определено ще прилагам някои от съветите, представени по време на сесията в ежедневната ми работа."

"Получих много съвети, които мога да използвам ежедневно за разрешаване на конфликти не само в бизнеса но и в личния живот!"

"Страхотна презентация по отношение на споделените идеи и начина на представянето им."

"Страхотни водещи, страхотна тема! Това определено е нещо, което ще прилагам в ежедневието си, тъй като конфликтите са част от ежедневната работа."

Резултати: 85% от участниците биха препоръчали това обучение

shutterstock_635021405.jpg

Управление на времето

Времето е най-ценният ни ресурс. Без значение кои сме или какво правим, времето тече точно по същия начин за всички нас. Много е важно да се научим как да използвате възможно най-добре, наличното време и това е основният фокус на нашето обучение по управление на времето. Тази програма  се основава на принципи, които се прилагат за всяка област на бизнеса и живота. Водещата теория в тази област е съчетана с провокиращи разговори за оптимален и траен ефект.

Референции от участници в програмата:​

"Много интересно обучение, което ви кара да мислите за ежедневните си дейности както на работното място, така и вкъщи и как времето влияе върху тях. Силно препоръчително."

"Страхотен и полезен трейнинг! Препоръчвам го силно, особено за тези, които нямат време да делегират работа или да обучават други в техните екипи."

"Управление на времето" е обучение, което бих препоръчвал на всички свои колеги. На мен ми помогна да реорганизирам нещата, които правя ежедневно в офиса и у дома."

Резултати: 94% от участниците биха препоръчали това обучение

Водене на преговори

Често се намираме в преговори в професионалния или личния си живот. "В бизнеса и в живота не получаваш това, което заслужаваш, а това, което преговаряш за себе си". Нашето обучение за умения за водене на преговори е предназначено да ви помогне в ситуации, в които комуникацията и влиянието ви са под изпитание. Програмата за обучение включва изграждане на взаимоотношения като бизнес умения, теория и практика за преговори, заедно с ефективни комуникационни стратегии. Голяма част от тази програма е интерактивна - участниците са изправени пред предизвикателството да поемат различни роли и да решават различни бизнес сценарии.

Трансформационен Коучинг

Трансформационният коучинг е специално създаден Франклин Кови семинар, който се фокусира върху продължаваща серия от бизнес дискусии - формални и неформални, планирани и спонтанни, които лидерът води с екипа си.

Цели на обучението:

 • Смяна на парадигми

 • Надграждане и постигане на повишени резултати

 • Утвърждаване и разгръщане на потенциала,

 • Идентифициране и премахване на пречките за успех

Референции от участници в програмата:​

"Много полезни практически съвети, които ще интегрирам в ежедневната си работа с моя екип и мениджъри.|

"Добре подготвен треньор, който свърши страхотна работа. Това трябва да стане част от нашата рутина, което означава, че трябва да започнем да го практикуваме. Приложимост към всяка индустрия, зависима най-вече от ролята на участника (колкото повече ролята е свързана с хора, толкова по-полезно е трансформационният коучинг)."

"Страхотни примери от реалния живот и успях да адаптирам много от темите към сегашната си база от знания. Страхотно представяне с отлично съдържание. "

Резултати: 98% от участниците биха препоръчали това обучение

7-те навика на високоефективните хора

Навиците са движещи сили в живота ни. Те определят нивото на ефективност или неефективност във всичко, което правим. Целта на 7-те навика на високоефективните хора е да ви помогне да водите живота си по един наистина ефективен начин. Те представляват процес на личен и междуличностен растеж, който може да има непосредствено и трайно въздействие. 7-те Навици на високоефективните хора се основават на принципите на ефективността.

Референции от участници в програмата:​

"Лесно мога да оценя това сред най-добрите обучения, които съм имал в Инграм. Материалите са лесни за използване, много добре направени и винаги можете да се върнете към тях и да получите цялото съдържание на обучението."

"Много добре подготвена сесия с ангажиращ стил и материали за коучинг."

Резултати: 99% от участниците биха препоръчали това обучение

16 Типове Личностни

16 Личностни типове е екипна работилница, която има много положителни ефекти на индивидуално и екипно ниво. Тъй като това е екипно обучение, ние каним екипа със своя лидер. Всички участници правят предварителен тест за личностен тип MBTI преди обучението.

Цели на семинара:

 • Интерпретиране на резултати

 • Придобиване на по-дълбоко разбиране за това как можем да работим за БАЛАНСИРАНЕ НА НАШИТЕ КАЧЕСТВА

 • Получaване на повече информация за личността на екипа и използването на знаението като ИНСТРУМЕНТ, който може да помогне за преодоляване на конфликти и мотивацията на екипа

shutterstock_495493495.jpg

Това са само част от обучителните програми, които предлагаме на нашите служители. 

В днешната динамична и променяща се среда трябва да подкрепяме бизнеса с програми за обучение и инициативи, които предоставят на служителите и техните ръководители нови умения и знания. Ето защо ние винаги се уверяваме, че нашите обучения са актуални и постоянно модифицираме и добавяме нови програми към нашето портфолио, за да адресираме и развиваме ключовите компетенции, водещи към успех. Така се уверяваме, че нашите талантливи служители разполагат с необходимите „оръжия“, за да успеят и да се развият по-нататък в кариерата си, наред с растежа на организацията.

Picture1-2.png

Jola Luga
Learning and Development Lead 
Ingram Micro GBS Sofia