Утъпканите пътеки не са на добро

Утъпканите пътеки не са на добро

Говори бързо.

Живее на обороти.

Любомира Недялкова, Supervisor, Compliance, прекарала цялото си лято в график. Планирала живота си като за екстроверт, но „интровертът в мен искаше да си стои вкъщи на спокойствие“. Все пак, победила общителността: малко в родния Пловдив, малко на морето, малко на сватби, пътувания – до Кърджали, Дания, Испания, работа по време на пътуване. 33306073_10213429935155341_80593227358404608_n.jpgА най-малко време – в София. Любомира е човек на лятото – ако е ходила на море само веднъж, не се брои, че въобще е ходила. Обича слънцето.

Люба съзнателно се опитва да намалява темпото понякога. Пандемията ѝ дала вътрешен стоп да не иска да е постоянно навсякъде. Има нужда от време за себе си – с книги, например. Осъзнала наскоро, че обича магически реализъм – Мураками, Изабел Алиенде, Маркес. Вдъхновява се на периоди: решава, че харесва книги за Париж, после книги за Истанбул, после шведски автори като Фредрик Бакман. Не помни сюжети, помни чувства – дали ѝ е харесало, или не.

Така е и с музиката – слуша всичко, без чалга и Криско – „Спотифайът ми е объркан“, признава си.

75418988_10217057754488557_5362614677371092992_n.jpgЛюба е завършила художествена гимназия, единствената на Балканския полуостров за кино и телевизионен декор – била е от първия випуск, с два класа. „Малко ме подлъгаха, че ще се занимавам с компютърна анимация“, смее се Любчето. Има диплома за художник, но няма самочувствие.

Влечало я рисуването, но никога не е практикувала дизайн за кино и телевизия. После завършила Ландшафтна архитектура. Започнала да ходи по архитектурни конкурси и да ги печели. Завършила точно по времето на имотната криза през 2011-та и озеленяването се оказало лукс. После, след малко опит в бранша осъзнала, че обществото ни въобще не е дорасло да се грижи за междублоковите си пространства или бизнес сградите си по проект от професионалисти. „Видиш ли парк с утъпкани пътечки извън асфалтираните алеи, значи не е проектиран добре и хората са си го пригодили“, произнася се Любчето.

Люба е нетърпелива, ако иска нещо, но много търпелива към хората. Работила е в магазин за ароматни свещи – осъзнала, че колкото си по-уверен, толкова по-голям успех имаш. Потвърдила го и в следващото поприще – във фирма за детски колички. 221988791_10221807957800671_1430591554897320737_n.jpg„Да, имам племенница, но не знаех кое как се използва от детските неща. Пуснаха промоция в първите ми дни, магазинът беше пълен догоре, аз трябва и да ги консултирам, и да съм арбитър между майката и бащата. Чувствителна работа – учиш се как да подходждаш, да задаваш въпроси, да слушаш добре.“

Суинг танци, плуване, тичане – опитна е Любчето, но в есенния ѝ режим сега има основно работа. Вкъщи е, без тичане и кратки срокове.

За личните си отношения: когато е истинско и е важно, не тръби. Доверява се на интуицията си, но понякога от пръв поглед я лъже. Най-близките ѝ приятелства са се родили от лоши първи впечатления.

„Кажа ли НЕ, много мразя някой да ме навива. Колкото повече се опитваш да не ми зачиташ отказа, толкова по-категоричен става той. Решила съм го. Точка.“

40826244_10211905114853582_5900798556578512896_n.jpgЛюба държи на правилата. Не понася схеми, тарикати, заобикаляне на почтеността. В Compliance екипа ни е от 5 години – следи за правилата и спазването им, отговарят на ценностите ѝ. Харесва ѝ, че компанията е международна, с много хора и разнообразни казуси. Смее се, че пак си е избрала специфична професия и „цял живот ми отнема по 5 минути да обясня какво работя“.

Винаги учи в движение, харесва ѝ, че колегите мислят за теб и не те оставят сам в дълбокото. От април тази година вече отговаря и за 11 души. Планира поне два хода напред.

Живее на обороти.

Говори бързо, но само понякога.

И не обича да я убеждават, ако вече е казала НЕ.

Люба.


Well-trodden paths are not a good sign

 

She speaks fast.

She lives at full speed.IMG_20201121_115501_010.jpg

Lyubomira Nedyalkova, Supervisor, Compliance, spent all her summer on a busy schedule. She planned her life like an extrovert but “the introvert in me wanted to stay at home”. Anyway, the outgoing part won – she spent some time in Plovdiv, at the seaside, went to some weddings, traveled a lot – to Kardzhali, Denmark, Spain – worked while traveling. She spent the least time in Sofia. Summer is her season – if she goes to the seaside only once per season, it feels like she never did. Lyuba loves the sun.

Sometimes she tries to slow down deliberately. The pandemic was like an inner  block for her not to be everywhere all the time. Lyubomira needs some time for herself only – with some books, for example. Recently she has realized she loves magical realism – like Murakami, Isabel Allende, Márquez. Lyuba has periods of inspiration: she decides she likes Paris books and goes for them, then the same with Istanbul, then – with the Swedish author Fredrick Backman. She never remembers the plot, but remembers the feeling – whether she liked it or not.

IMG_20210130_142127_387.jpgТhe same goes for the music – she listens to all styles, except for pop-folk and Krisko – “My Spotify is confused”, she admits.

Lyuba graduated from an Art school, the only one on the Balkan Peninsula where theatre and TV décor are being taught. She was in the first two classes ever. „I got a little misled that I was gonna learn computer graphics”, Lyuba laughs. She has a diploma for an artist, but no self-confidence attached to it.

She has always been keen on painting, but she never practiced design for theatre or TV. Later, Lyubomira studied Landscape Architecture. She participated in some architectural contests and won them. She graduated in 2011, exactly when the real estate crisis was in its boom and landscape architecture was a luxury. Years later, with some experience in the field, she realized that our Bulgarian community was not ready to delegate the design of its interblock spaces or business buildings to professionals. „If you come across а park with a well-trodden path outside the asphalt alley, this means it hasn’t been designed well and the people found a straight way to get where they want to.”, Lyuba says.IMG_20210817_200347_328.jpg

She is impatient if she wants something but very patient when it comes to other people. She has some experience in an aroma candle shop – she realized that the more confident you are, the bigger the success you’ll achieve. Her next job only confirmed the conclusion – she used to sell baby carriages. “Ok, my niece was already born but I didn’t know how to use kids’ apparel. During my first days in the shop, they announced a promotion, and the shop was full – I had to consult the people, to be a referee between the parents. What a sensitive job it was! – you learn how to find the best approach, to ask questions and listen carefully”.

Swing dances, swimming, jogging – Lyuba has experience in all these. Now, in her autumn schedule, the main task is work. At home, no rush, no tight deadlines.

In terms of Lyuba’s personal life: when she feels something is sincere and important, she doesn’t expose it. She trusts her intuition but sometimes it lies at first sight. Her best friendships were born after bad first impressions.

22467525_10211838536571371_5640781845728552139_o-3.jpg„I hate being persuaded once I say NO. The more you try not to respect my rejection, the harder the rejection becomes. My decision. Full stop“.

Lyuba observes the rules. She cannot stand schemes оr integrity breach. She has been part of our Compliance team for 5 years – she likes the rules and is careful about their observation. She likes being part of an international company, with a lot of people and different issues to handle. She laughs that she has chosen an unusual profession again: “Throughout my life, I spend about 5 minutes explaining what I do.”

Lyubomira is a fast learner, she likes that colleagues think about each other and do not leave you in the deep. As of April, this year, she is responsible for 11 more people. She plans at least two moves ahead.

Lyuba lives at full speed.

She speaks fast, sometimes.

She hates being persuaded when she has already said NO.

Just Lyuba.