Готвенето е чиста химия

Готвенето е чиста химия

image00010.jpegМайка ѝ е българка.

Баща ѝ е сириец.

Мая Зухди, Sales Representative, обича по равно и шопската салата и сирийския сладолед с шамфъстък.

Maя се преместила в България за постоянно с началото на войната в Сирия. Имали хубав дом в Дамаск, който случайно продали точно преди бомбардировките. За другата им къща нищо не се знае – „тя е по-високо и отдалечено, в едно село, но вече никой няма да отиде да я види, защото там има доста терористи“.

Първите две години в България били кошмарни. До 22-рата си година Мая е говорила само на арабски – „не се мъчи да го учиш, няма да стане, ако няма да живееш там.“ – предупреждава! Тук се е случвало да я посрещат враждебно, защото е сирийка. Наричали са я бежанец и са я гонили с „марш“.

Но има и любима история за първите си стъпки – на десетия си ден в България отишла в кварталното магазинче и поискала „катерички за салата“. На продавачките отнело няколко минути да разберат, че Мая търси „краставички“. И все пак, най-трудната дума, която е срещнала в нашия език е „чорапогащник“ – възмутена е: „Не е чорапи, не е гащи, а между двете! Счупих главата ми да науча този език, да знаеш!“, признава емоционално и с усмивка. Вече е толкова българка, че носи и мартеница, а 6-годишната ѝ дъщеря казва: „Аз съм от София.“

image00019.jpegМая започнала живота си в България с бели денс – в кръвта ѝ е да владее тялото си и да е добра в движенията. После, като се поокопитила с езика, започнала да търси друга работа. Била е в кол център, с арабски. Но решила, че не иска това.

Сега стават шест месеца откакто Мая е в екипа на Ingram. Специалист по продуктите на Dell. Дошла с препоръка от приятел – всички, които познава в компанията, са доволни. Решила да опита.

Иначе страстта ѝ е другаде. Мая иска да има собствена сладкарница. Но преди това – MasterChef.

„Обичам да ям, бе, затова обичам да готвя.“ Иска храната да е съвършена и вкусна, готви много. Познава и арабската кухня, и българските „манджи“. От нашите неща е майстор на мусаката, а от арабските – хвали „Кебеля бание“ – топки от булгур в сос от кисело мляко. Мая развива и страницата си в Instagram - @mayascookings.

Учила се е да готви вкъщи – и майка ѝ, и баща ѝ са добри в кухнята. Мая вече влезе със своя престилка в MasterChef – „ще се боря, докато мога“. Преди състезанието тренирала. Казва, че „ако готвиш внимателно и с отворени очи, няма какво да се обърка в една рецепта“. За Мая да си отвориш очите означава да мислиш – откъде идват продуктите, какви са им свойствата, как се съчетават. „Не трябва да допускаш единият вкус да убие другия – да не усещаш горчицата повече от меда, нито солта повече от лимона. Трябва да усещаш всичко и да не знаеш какво чувстваш“. Талантлива работа.

image00013.jpegМая готви със сърце, а най на сърце са ѝ сладкарството и тестата. Измисля си рецепти – „Готвенето е чиста химия, трябва да имаш усет за съчетаване.“

Можеш да изкушиш Мая с бисквитена торта. Не е капризна, като я поканят на гости, но приятелите ѝ вече се страхуват да ѝ готвят. „Става ми и мило, и смешно.“, разказва Мая с разбиране, че не всеки е роден готвач. Все пак тя много обича да кани гости – тя домакинства, а те лакомо си потриват ръцете.

Мая разказва, че в Сирия не може да си помислиш да не ядеш, когато си в дома на приятел. „О, мама миа! Ако отидеш на обяд или вечеря в Сирия, няма значение къде, кога и при кого си поканена, има поне 5-6 предястия, не по-малко от 4 основни и 2-3 десерта. И ако не ядеш, ще ти се разсърдят. image00017.jpegНяма диети, няма веган – трябва да ядеш агнешно или телешко – иначе ще обидиш домакините. Веган – утре!“. Затова всички ходели на гости гладни – знаят, че пищната маса няма да им се размине. А домакините готвели два дни назад. Изведнъж, Мая дошла в България и като излезли с приятелките ѝ – всички яли салата. „Викам си: какво става?!“ Сега обаче и тя обядва шопска салата.

Мая може да готви, може и да се бори. Мая е „много, много, много“ амбициозна. Учи се бързо, мобилизира се под напрежение. В MasterChef вече е успяла да срещне продукти, които никога не е чувала и не знае как работят – но се справя.

От българските подправки най-много обича чубрица, а от арабските – сумак – „леко кисело, розово, слага се на фалафелите“. Опива постоянно, след всяко разбъркване. Не обича само „карантини“ – иска да каже „карантии“. Същото като с катеричките.

Мая готви със замах, цапа много. На празници прекарва по 9 часа в кухнята – по сирийски образец. Слуша по-добрите от нея, не се обижда, „готвенето е учене“.

Мая е десертът на Ingram – любознателна, талантлива, сръчна и експериментираща. Мая Зухди, която може да готви два дни назад преди гостите си и да купи „катерички за салата“.

Благодарим ти, Мая, успех в MasterChef!

image00002.jpeg


Cooking is pure chemistry

Her mother is Bulgarian.image00004.jpeg

Her father is Syrian.

Maya Zuhdi, Sales Representative, loves equally Shopska salad and the traditional Syrian pistachio ice cream.

Maya settled in Bulgaria as the war in Syria started. Her family and she had a nice home in Damascus, but fortunately they sold it just before the bombs. Now, they know nothing about their second house – far away of Damascus, in a village – Maya says that no one will go to see what has happened, because there are a lot of terrorists around.

She had a nightmarish adaptation in Bulgaria in her first two years. By her 22nd birthday Maya used to speak only Arabic – “don’t even try to learn it, if you don’t plan to go and live there” – she warns. In Bulgaria she has sometimes received a hostile welcome, because of her Syrian origin. They called her a “refugee” and tried to make her go away with “Get out!”.image00015.jpeg

Anyway, she still has her favorite welcome Bulgarian story – on  her  tenth day here she went to the local grocery store  in the neighborhood and asked for “squirrels for salad” (in Bulgarian “squirrel” sounds like “cucumber”). It took some time for the shop assistants to realize she meant “cucumbers”.  Besides this, she has another “most difficult Bulgarian word to learn” – “tights” (spelled in Bulgarian like [c h o r a p o g a s h t n i k]). She is indignant: “It’s neither socks [c h o r a p i], nor pants [g a s h t i] it is somewhere in between. “I got a headache while I was learning this language, honestly!”, she admits this with a smile. About 8 years later she is so Bulgarian that she wears martenitsa and her 6-year-old daughter says: “I am from Sofia”.

When she came to Bulgaria, Maya started with belly dance for a living – managing her body’s movements is in her veins by birth. Then, when she got used to the language, she started looking for another job – first, a call center with Arabic. After that she decided it was not her thing.

image00016.jpegNow Maya is turning her 6 months at Ingram Micro. She is a specialist on Dell’s products in the company. She was referred by a friend – everyone she knew  at the company was pleased, so she decided to try.

However, her passion is elsewhere. Maya dreams of having her own pastry shop. Before that – MasterChef.

„Well, I enjoy eating, so I enjoy cooking.” She wants the food to be perfect and delicious, she cooks a lot. Maya knows well both the Arabic cuisine and the Bulgarian dishes. She is a master of our moussaka; from the Arabic masterpieces she praises the so called “kabellia banie” – manna croup balls with yoghurt sauce. Maya also develops her Instagram page – @mayascookings.

She learned to cook at home – both her parents are good at preparing food. Maya has already won her MasterChef apron – “I will fight for victory as much as I can”. She used to rehearse before the contest. Maya says that “if your eyes are open when you cook, nothing can go wrong in a recipe.” When she says “eyes open” she means that you need to think – where these products are from, what their features are, how they combine with each other. image00007.jpeg“You cannot afford killing the taste of one thing with another – to taste the mustard more than you can taste the honey; or the salt more than you can taste the lemon. The right proportion is to feel everything without knowing exactly what it is.” A task for talents.

Maya cooks with her heart, her favorites are pastry and dough. She creates her own recipes – “Cooking is pure chemistry, you need only a taste for combining things”.

You can tempt Maya with biscuit cake. She is not pretentious when she goes to visit a friend. However, her friends are already afraid of her professionalism when they have to cook for her. „It is both funny and kind” – she says, understanding that not everyone was born with a chef-talent. Anyway, she loves inviting guests – she is the host, they only greedily rub their hands.

Maya says that in Syria you cannot even think of not eating when you’re invited somewhere. “O, Mamma Mia! If you are invited to lunch or dinner, no matter where or by whom, you’ll see at least 5 or 6 аppetizers, not less than 4 main dishes and 2-3 desserts. If you don’t eat, you offend the hosts. No diets, no vegan way of life – you NEED to eimage00012.jpegat lamb or veal. Vegan life starts tomorrow.” This is why everyone in Syria visits their friends hungry – they know that the rich table is inevitable. On the other hand, sometimes hosts spend two days in advance on cooking. With this food background, Maya suddenly moved to Bulgaria where all her friends ate only salad for dinner. “Oh, my God, what happens here”. Now, she eats the same. Shopska salad.

Maya can cook, Maya can fight. She is “very, very, very” ambitious. She is a fast-learner and is doing well when placed under stress. In MasterChef she has already met some products she had never heard of before. But she coped with them.

image00005.jpegHer favorite Bulgarian spice is savory; her favorite Arabic – sumac – “it is a little sour, pink, used in falafels”. She always tastes the food while cooking, with every single stir of the dish. The only thing she doesn’t like is innards (in Bulgarian it is very similar to “quarantine” – again a funny word-game like “squirrels” and “cucumbers”).

Maya cooks with flourish, she makes a mess while preparing food. On holidays she can spend up to 9 hours in the kitchen – following the Syrian tradition. She can listen to advice when it comes from the better, “cooking is learning” she says.

Maya is Ingram’s dessert – curious, talented, handy and open to experiments. Maya Zuhdi can cook two days in advance before the guests come and buy “squirrels” instead of “cucumbers”

Thank you, Maya, good luck in MasterChef!