Да танцуваш, докато работиш на френски и си фен на Арсенал

Да танцуваш, докато работиш на френски и си фен на Арсенал

130230086_472908487023938_3705537308148782431_n-1.jpg„40-50 народни хора знам – какво толкова“, разказва Ники. От три години ходи на танци. Иска някой ден да предаде отношението към традициите на децата си. Николай Дейчев, Associate III, Sales Support, няма любимо хоро. Харесва по равно и темпото на бързите, и драмата на бавните. Не обича да прави грешки и да проваля ансамбъла.

Като цяло не се разбира с грешките. Хем е хаотичен, хем е педантичен.

Ники е от Плевен. Фен на Арсенал, видял стадиона им през 2013-та. Признава, че сега не са във форма, но понеже е фен, е фен до живот. Така е и с нашия ЦСКА. Ники е и от отбора на Ingram по футбол.

Николай Дейчев е в компанията от почти 4 години. Сменил е екипа веднъж и сега въвежда поръчки, лицензи и кодове за поръчаната стока за Франция – основно отговаря за Apple – „изпипва детайлите“ по желание на клиентите. Винаги е предпочитал качеството пред количеството. Но затвори ли работния компютър, затваря и мислите за технологии. Успява да разделя живота на работа и почивка.

Търси разнообразието, доброволчеството, каузите. Организатор отвътре.

130319528_214163153605758_5478702295910880751_n-1.jpgБяга в маратони, тренира. При плуването не може да нацели правилното дишане. Няма страх от дълбокото, но се изморява бързо. Има върху какво да работи. От време на време пише. И снима. Отскоро се запалил по фотографията – много иска да се научи да снима портрети – засега изпитва себе си върху природни картини.

Говори френски, но вкъщи и в душата му е картата на България. Запален по географията, пътува много. Обиколил е доста планини, обича Тарзановата пътека край Калофер. Вихрен, Ботев, Мусала. „Стихиите – колкото и да си подготвен, не можеш да предвидиш“. И това му харесва. Ники е бил в 14 страни: 13 в Европа и в Мароко. Не обича да се връща на едно и също място два пъти.

„Когато знам, че съм прав, обичам да става на моето.“ Казва, че има високи критерии за жените, високо е вдигнал летвата и на собственото си самочувствие. „По десетобалната скала съм седмица. Човекът до мен трябва да е поне 7, 7 и ½ - 8.” Не са му интересни хората без амбиция да направят нещо повече.

130274530_215361029957405_4317735979790627119_n-1.jpgНе е музикален, но обича музиката. Слуша от естрада до поп-рок. От Емил Димитров до Рут Колева. Но „Михаела Филева ми е Анджелина Джоли“.

Обича психологията. Любопитен е да дълбае в мислите на другите. Не се натоварва, когато някой му споделя за проблеми. Търси начин да даде съвет. Признава си страховете, които важат за всички: „говоренето пред публика“ и „да не умреш сам“. На пръв поглед, Ники се втурва в общуването. Пред малки групи няма проблем да говори, наследил е от семейството си учителска дарба.

„В другия страх не мисля, че се вглеждам. Няма как да търся решения за самотата, защото знам, че не мога да избягам от съдбата, ако това е моята.“

Ники обича промените, когато в тях вижда заряд.

Готви, но не винаги има муза. Обича да глези екипа си със здравословни десерти. Подрежда си чинията, защото се храни с очите. Голям фен на бирата, пие и червено вино. Може да говори по всички области на живота, даже се е случвало да попадне и в разговор за кърменето. Нищо, че не му е тема.

Не обича да глади, не е добър с нещата с ток вкъщи или с поправка на коли. Шофира през последните няколко години – „емблематичната кола Golf 4-ка“.130267857_694703168076682_709214118722779230_n-1.jpg

Ако може да си избира, Ники иска да разполага със себе си. С времето си. Иска да не мисли за пари.

Николай Дейчев танцува на български, пътува на френски и английски и се ориентира по карта. И вярва, че отидеш ли веднъж, отиваш веднъж завинаги, защото те чакат и други точки от планетата.

 


Dancing while working in French and being an Arsenal fan

„I know about 40-50 national folklore dances – not that  many”, Nicky says. He has been dancing for three years. And someday he wants to help his children dedicate to traditions, too. Nikolay Deychev, Associate III, Sales Support, doesn’t have a favorite horo. He likes equally the tempo of the quick ones and the drama of the slower ones. Nicky doesn’t like making mistakes and  ruining the group’s performance.

Overall, he doesn’t like mistakes. Nicky is both chaotic and pedantic.

130340067_297375205024814_4399757001731741744_n-1.jpgBorn in Pleven. He is an Arsenal fan and even managed to see their team stadium in 2013. Nicky admits that they are not in shape right now, but being a fan, he says, means you’re a fan both in good and in bad times. He feels the same for our  local CSKA football team. Nicky  also  plays football for our Ingram team.

Nikolay Deychev has been working for the company for more than 4 years. He once changed  his team and now he works with orders, licenses, and SKUs for France. He is mainly responsible for Apple – working on the details, on clients’ requests. Nicky always prefers quality to quantity. He has the talent to stop thinking about work once he closes the laptop. Work-life balance. 

Nicky is looking for variety in life, he enjoys participating in charity events and causes. An organizer  at heart.130239047_875155103300870_4425391507816140648_n-1.jpg

He is keen on marathons and workouts. In swimming he cannot find the right way to breathe – he is not afraid of depths but quickly gets tired. He has some things to work on.

Sometimes Nicky  writes . And, very recently, he has discovered the charm of photography. He wants to shoot portrait photography but for now, he’s concentrated more on landscapes.

Nicky speaks French, although inside his soul and at home it is all about Bulgaria. He is keen on geography, travels a lot. He has visited lots of mountains, likes the Tarzanovata path near Kalofer a lot. Vihren, Botev, Mussala. “You cannot predict elemеnts, no matter how prepared you are”, Nicky says. And he likes it. He has visited 14 countries – 13 in Europe and Morocco. He doesn’t like going back to the same place more than once.130287724_422370482504589_7910783794671870501_n-1.jpg

„When I believe I am right, I want things to happen  my way .” Nicky says he has a high-level standard of women and his self-confidence, as well. „From 1 to 10, I am a 7. And the person next to me needs to be at least a 7 or 7 and 1/2, or an 8.” Nicky is not interested in people without any ambition to achieve something more.

He is not good at music but loves it. He listens to a broad range of styles – from bandstand to pop-rock. From Emil Dimitrov to Ruth Koleva. “Mihaela Fileva is my Angelina Jolly”.

Nicky loves psychology. He is curious to understand more about others’ thoughts. He doesn’t feel any pressure when someone shares what their problems are. Nicky is the guy with the advice. He admits his fears – valid for everyone – “talking in front of a broad audience” and “dying alone”. At first sight, Nicky feels free to communicate. He is not embarrassed to talk within a narrow group of people, maybe it’s an inherited talent from his family.

„I don’t reflect too much on the other fear. I cannot find a solution for loneliness if it’s my fate”, he says.

Nicky loves changes when he sees potential in them.130239410_373514120616627_5845528091766116436_n-1.jpg

He is good at cooking but is not always  inspired. He enjoys treating his team with healthy desserts. Nicky  carefully arranges  his plate because he’s eating with his eyes. A huge fan of beer, also drinking wine. He can join almost every discussion for life,  once he even found himself in a conversation about breast-feeding. No matter that he doesn’t understand that much. 

Nicky doesn’t love ironing, he is good neither at electricity home issues nor at repairing his car. He has had a driving license for the last few years, riding the „emblematic Golf 4”.

If he had to choose, Nicky would choose to be in peace with himself. Having time. And not thinking about money.

Nikolay Deychev  dances  folklore dances, travels all over the world using his French and English, and is good at exploring maps. He believes that going somewhere once is going there once and forever. Other destinations are also waiting for you.