Пътят към равновесието

Пътят към равновесието

IMG_1902_2.jpgОли е толкова скромна, че уточнява в началото: „аз сигурно няма какво да разкажа“. Вълнува се като пред постановка. И пристъпва плахо.  

Оля Александрова, Sr. Professional, Human Resources – в нея няма нищо руско! Освен че е учила втори език руски в училище. Истината: кръстил я по-големият ѝ брат, който като се родила попитал по детски: „Къде е Оля, да отида да я видя?“. Семейството ѝ спазило суеверие, че ако по-голямото дете нарече по-малкото, това трябва да е името. Но понеже е израснала в патриархална рода, официалната версия е, че Оли е кръстена на баба си. 

„Коренячка горнобанка“, Оли живее в родната си къща край София. Там е и нейният живот, и голяма част от историята на семейството ѝ. Къща тризнак с три малки дворчета. 413813_2573334943094_362934330_o.jpgУ тях винаги е било като малка детска градина – Оли и момчетата братовчеди. Всяка къща с по три етажа – „живеем в прогимназия“, шегува се Оли. Израснала през една пресечка до престижния Италиански лицей, Оли няма нищо общо с него, освен че е играла в училищния двор като малка. Познава добре баскетболната, волейболната му площадка, футболното му игрище, театралната сцена и забележките на полицая-охранител, който ги гонил.  

Оли и сега живее в „прогимназията“ – с приятеля си Мартин – ученическата ѝ любов. Лятото са в Долна Диканя – oт там е неговото семейство. Пак в къща. 

Обича природата, гората, тишината – така е израстнала и това търси. Излизаш от тях и си в боровата гора. Там тича и разхожда кучето, ходи на пикник. „Все едно съм си на село постоянно“. Бонсовите поляни край Горна Баня са кръстосани във всички посоки от душата на Оли. Местностите около Долна Диканя също.  Austria5.jpg

Винаги е била много кротка. „Не съм била аутсайдер, просто нормално дете, клонящо към добро.“ – смее се и даже малко се срамува, че си позволява да се нарече добър човек. В тяхното семейство брат ѝ бил с трудния пубертет и странните решения – да е със зелена или с дълга коса. Оли никога не си е сменяла цвета.  

Коси трева, сади цветя, има повече от 60 рози – „не са капризни въобще – да си поливаш, да ги подрязваш и да ги пече слънце, това е“.  22424434_10209737824072772_5463484588737262910_o.jpg

На Оли, като на розите, ѝ трябва любов, спокойствие и баланс – истинска Везна, която иска да усеща къде е центърът. Обича да е с приятели, да е весело, харесва неизследвани маршрути – скучни са ѝ обозначените планински пътеки. 

Учила Икономика, специализирала Финанси. „Беше лошо решение, не беше моето.“ Сега в Ingram, в „Човешките ресурси“ – като HRBP – се грижи хората да знаят какво могат, какво се иска от тях, как да напреднат или как да си тръгнат с достойнство. Уволнявала е – това е част от играта. Понякога е добър и подкрепящ човек, а понякога, ако се налага, може да размахва пръст. Най-много се впечатлява как хората се променят, когато учат. Чувства се на мястото си. „Хората си мислят, че HR-ите нищо не правят. Не можеш да пипнеш човешките ресурси – то е въпрос на подходящи умения. Ако спечелиш доверието, можеш да си свършиш работата. Емоционалноемко е. Съпреживяваш всякакви ситуации. Много искам да вярвам, че помагам на хората да са по-добри.“ 

„Няма ситуации без решение, но невинаги решението е приятно“, разказва Оли. „Част от работата в „Човешките ресурси“ е да съобщаваш лоши новини. Много страдах преди да вляза и да кажа: съжалявам, днес е последният ти ден. Разбрах обаче, че е част от играта. И просто гледам да стане уважително, а не снизходително.“  

Понякога единият губи. IMG_20160518_161033.jpg

Оли може да губи. Даже ѝ е по-лесно, защото с печеленето идва отговорност, а на нея ѝ липсва спортна злоба. Обожава бордови игри, но не държи да спечели на всяка цена. Печелившата Оли е доволна, но не ѝ устремена към първото място. Дори понякога прави крачка назад. Просто не ѝ е важно първенството и често прави крачка назад, ако види, че нечие его много държи да спечели. Оли е човек на пътя до финала, не на крайния резултат. 

Много обича играта КАТАН. Разказва за нея като за селския живот: „трябва да печелиш ресурси – камъни, дърва, жито. И да строиш. Винаги гледам да имам от всичко и да го добутвам до баланс“. И в живота така.  

Dikania3.jpgОли не обича безразсъдството. С висока скорост се вози само на селкси път. 

Икономист, финансист, нереализирна пианист – на Оли бързо ѝ става скучно. Има завършен първи клас по пиано, 1 концерт и остатъчни знания да изсвири „Тръгнал кос“ и нещо от Моцарт.  

Имала е свободата сама да разбере какво ѝ се прави. На моменти вятърничева, категорична мечтателка, успява да се оттърси от хорските очаквания. Много се смее, рядко плаче пред други хора.  

Обича шоколада, баланса и природата. По душа и в действителността Оли не е рускиня, пианистка или финансистка. Умее да ти съобщи лоша новина така, че после да ѝ донесеш бонбони. Умее да губи, но и много печели – с добрина, сърце и скромност. 

_____________________________________________________________________ 

The road to balance 

116784389_4151532181555267_8036138537351886275_o.jpgOli is so modest that she needs to clarify in the very beginning: “Most probably I don’t have much to tell about myself.” She is as excited as if she would go on stage. Her first steps are gentle and insecure. 

Olia Alexandrova, Sr. Professional, Human Resources – has no Russian blood in her veins! The only connection is the fact she studied Russian as a second language in school. The truth: she got her name because of her elder brother. When she was born, he asked childishly: “Where is Olia, I would like to see her?” According to the superstition, if the elder child names the new-born baby, this should be the Name. However, being raised in a traditional family required an official version: here it is – Oli was named after her grandmother.  

„I am a Gorna Banya citizen in my bones“, Oli lives in her native house near Sofia. You can find there both her life and the life of her family. There are three twin houses with three small yards. There has always been a spirit of a kindergarten – Oli and her cousins. Every house has three floors each – “it’s like living in a high school”, Oli jokes. She grew up living just a street away from the National School of Culture, but she has nothing to do with it, except for the playgrounds she knew very well as a kid – the basketball and volleyball courts, the football ground, the theatre scene, and all the quarrels they had with the policeman who guarded the school. IMG_20190714_122626.jpg

Oli lives in the “high school” even now – with her boyfriend Martin. They met in school. They spend the summers in his family’s home in Dolna Dikanya – it’s a house, again.  

Oli loves nature, the forest, and silence – this is the way she grew up, this is what she is looking for. When you go out of her house you see the pine forest. Oli jogs there, takes the dog for a walk, and makes picnics. “As if I am in the countryside all the time”, she says. Her soul knows very well the district Bonsovi Poliani and the Dolna Dikanya’s landmarks.  

Oli has always been very quiet. “I have never been an outsider, just an ordinary child who tends to be rather good” – she laughs when she says this and even feels a little bit ashamed of the fact she affords labeling herself as a “good” person. In her family, it was her brother who had a difficult puberty аnd made the strangest decisions – to have a green-colored hair, for example. Oli has never colored her hair.  

She mows the grass, plants flowers, she takes care of more than 60 rose bushes – “they are not pretentious at all, as long as you water them, trim them and leave them to the sun, that’s it.”  

Similar to the roses, Oli needs love, calmness, and balance – as a real Libra she would like to feel where the center is. She loves being with friends, enjoys traveling to non-explored roads – the well-known mountain routes are boring to her.  2020-08-27-13-18-43.jpeg

She studied Economics and specialized in Finance. “Not a good decision, definitely not my thing”. Now, at Ingram, in HR, as an HRBP, Oli takes care that the people know what they can do, what is required from them, how they can advance or leave with dignity. She dismissed some people – it happens, this is part of the game. Sometimes she needs to be a supportive partner, but sometimes she can be harsher if needed. Oli is impressed the most when she sees how people change when they learn. Oli feels she fits perfectly in this place. “People usually think that we in HR do nothing. However, you cannot touch the Human Resources, it is a matter of the right soft skills. If you earn the trust you can do your job. It takes a lot from your emotions and energy. You go through a lot of situations. I do want to believe I help people be better.”  

„There are no situations where there is no exit. However, the exit process is not always a pleasant one”, Oli says. “Sometimes you need to be the messenger of bad news. I used to be sad when I knew I had to go and tell the person: “I am so sorry, but today is your last day at work. I gradually realized this was part of the game. What I can do is make it respectful, not pitiful.”  

Sometimes somebody loses.  

Oli can lose with dignity. She even finds it easier than going for the win, because she knows that the victory comes with responsibility and she is not competitive at all. Oli adores playing board games but winning is not her main goal. Oli sometimes takes a step back – being first is not that important to her, especially if she sees someone else wants the championship title. Oli enjoys the road, not the final result.  IMG_20180522_164730.jpg

She loves playing Catan – it is about peasants’ life – “you need to get resources – stones, wood, wheat – and build. I always try to have everything balanced, as in life.” 

Oli doesn’t like being reckless. For example, she can enjoy the speed drive only if it’s a village road. 

An expert on Economics, Finance, a non-accomplished pianist – Oli is all of these but she gets bored quickly. She has finished her 1st class in piano lessons, but she can play only the famous song about the оuzel and a little Mozart. 

Oli has always had the freedom to choose what she wants to do. Sometimes she is a flyaway, an absolute dreamer, she doesn’t care about the general opinion. She laughs a lot and rarely cries in front of others.  

She loves chocolate, balance, and nature. In her heart and reality, Oli is not a Russian, a pianist, or a finance person. She is good at announcing bad news in a way you then want to bring chocolates to her. She can lose if needed, but she always wins a lot with her modesty and good heart.