“Старомоден” фен на Лего, който иска да скача напред

“Старомоден” фен на Лего, който иска да скача напред

MicrosoftTeams-image-8.pngВ Пловдив му станало тясно. 18 години е живял в квартал Изгрев, само улица го делила от ромския квартал Столипиново. А там Петър Доросиев, Buyer, бил известен като „белия рапър“. Познава добре добре от терасата си манталитета да си щастлив по няколко дни, да празнуваш всичко и най-вече сватба. 

Собствената си сватба предизвикал на 61-я километър от магистрала „Тракия“. Съпругата му е от София и той решил да ѝ предложи да се оженят посредата.  Спрял колата и изчакал достатъчно дълго, за да излезе. На рождения си ден. А на именния му ден се оженили. Сигурен е, че ще знае всички годишнини. 

Запознали се в МОЛ-а. И двамата работили преди години в различни вериги. Пепи я забелязал и един ден на ескалатора се оказало, че негов приятел я познава. Намерили се. 

„Старомоден съм“, смее се, но убедено разказва, че е моногамен, има морални задръжки за много неща, плаща си сметките отговорно и навреме и не разбира как хората пилеят времето си за много хора, които не си струват. 

Пепи е човек на обичта към животните. Гледат със съпругата си три френски булдога. Юки, Хачи и Бел. Бел дошла в семейстовото последна, съвсем скоро. Взели я, за да ѝ дадат втори шанс – от няколко месеца се грижат за нея през фондации, използвана е за разплод и после е изхвърлена в Пазарджик. Вече е осиновена. Получило се лесно. 

MicrosoftTeams-image-1.png„Ако е важно, трябва да се случва лесно“ – изпробвал е Пепи. Любовта му се случила лесно. А когато започнал да учи за строителен инженер... това нито било лесно, нито било неговото. И не станал. Сменил университета. 

Пепи обожава пъзели и Lego. Сглобил си е Ламборгини и Бугати Чирон от лимитирана колекция. Мащаб 1:8, 3600 части, 4х4, рейка на гумите – с Lego знае какво прави. Харесва и комикси и детски филми – „Казах, че съм старомоден.“  

За приятелството Пепи мисли като за влюбването – „въпрос на шесто чувство“. Трудно му е и не вижда смисъл да създава нови приятелства. Има три. И много близък брат. Може да не ги чуе дълго време. Но чуе ли ги, може да каже всичко. „Познатите са да си бърборим“ и убедено приключва темата. 

MicrosoftTeams-image-10.pngПепи е работил като продавач-консултант, в логистиката, управител на склад, занимавал се е с машини за оформяне на тялото, сервиз. В Ingram „купува“ стоки – „да си стоя и да работя с таблици за мен е уникално“ – и го казва наистина.  

Обича да кара колело. Има книжка и за мотор, но избягва – „при моторите има два типа хора – такива, които са паднали, и такива, които ще паднат“. Затова си кара колата.  

Опитва се да се научи и на сноуборд, но ръстът му – 1,93 м. – му създава страхове, че ако падне, ще е отвисоко. В училище е играл баскетбол, център, стигнали до пето място на републиканското. Волейбол също е опитал, но не го усетил близко. „Скачането е различно. В баскетбола скачаш напред, а във волейбола скачаш нагоре“.  

MicrosoftTeams-image-9.pngВ живота не скача. „Всичко винаги е проверено, премислил съм 1000 сценария, искам да съм подготвен. Ако нещо е важно, не обичам да има изненади. Иначе нека да ми подаряват подаръци.“ 

Пепи има татуировки и си ги обича. На пръстите на ръцете му има думи от Корана. Превеждала ги е съпругата му, която е учила малко арабски. Две обикновени думи, тайна. На краката си е татуирал криле – „да съм като Хермес и да минавам набързо през всички проблеми. Всеки татус има история за тебе – не бих го махнал и не бих го заличил“. За пръв път се решил в девети клас. Все пак е бил в баскетболния отбор – „беше нещо като задължително“, смее се.  

MicrosoftTeams-image-23.pngСтарателен, любопитен, вглъбен в работата си, Пепи винаги иска да знае „защо“. Не може да готви. „Зет като мед“ съм – родителите на съпругата му са им съседи и това прави живота по-лесен.  

Обича много да танцува, но не и хоро. Скучно му е 10 минути да прави едно и също. От едно време в Столипиново си останал рапър.  

Пепи не обича да лъже, спазва правилата, според личностните тестове е Гарван. Държи на съпругата си, трите си френски булдога и тримата си приятели. Достатъчно му е. И е щастлив. 


An old-school fan of Lego who wants to jump  forward

Plovdiv became small for him. He lived in Izgrev neighborhood for 18 years. Only a street divided his block from the Roma neighborhood of Stolipinovo. Petar Dorosiev, Buyer, was famous as “The White Rapper” there. He knows very well the mentality of celebrating for days and celebrating everything, especially a wedding.

MicrosoftTeams-image-7.pngHe got engaged at the 61st kilometer of “Trakia” highway. His wife is from Sofia, so Pepi decided to propose to her midway between Sofia and Plovdiv. He just stopped, got out of the car, and waited long enough, so that she could be provoked and get out of the car, too. It was his birthday. They married on his name day. So Pepi is sure that he will remember all the anniversaries forever. 

They first met in a trade center. Both of them worked for different brands then. Pepi had already noticed her in the mall and one day he saw her by the elevator, while he was with a friend of his. The friend knew who she was. So, they found each other. 

„I am an old-school guy”, he laughs. MicrosoftTeams-image-2.pngHe says confidently that he is monogamous, he has ethical restrictions on a lot of things, pays his bills regularly and on time, and he cannot understand how people waste their time on people who are not worth it. 

Pepi is an animal lover. He and his wife take care of three French Bulldogs. Yuki, Hachi, and Bell. Bell has been welcomed by the family just recently. They gave her a second chance – they were paying for foundations that took care of her for a few months. She was used for breeding and then thrown away in Pazardzhik. Now Bell is adopted, and the process   had been very easy.

„If it is important, it should be easy”, Pepi has tested. His love happened easily. However, when he started studying to become a civil engineer it was neither easy, nor the right thing. So, he didn’t graduate and changed university. 

Pepi loves puzzles and Lego. He has constructed a Lamborghini and a Bugatti Chiron from Lego’s limited edition. Scale 1:8, 3600 parts, 4х4, with a tire rack – Pepi knows what to do with a Lego box. He also likes comics and enjoys watching cartoons – “I’ve already told I’m old-school”. 

MicrosoftTeams-image-14.pngPepi’s approach to friendship is similar to his perception of love – he says it’s a matter of one’s sixth sense. It is difficult for him to build new friendships and it makes no sense to him. He has three friends and a brother very close to his heart. He can live without calling them for a long time, but when he calls, he can share everything with them. “I have some acquaintances, but they are just for small talks”, Pepi says and that is all on the topic. 

He has worked as a sales consultant, has some experience in logistics, warehouses, body shaping machines, and service. At Ingram he is “a buyer” – “working with Excel tables is unique from my perspective” and he believes it. 

Pepi enjoys riding a bicycle. He also has a motorcycle license but avoids using it because he knows that “there are two types of mororbikers: those who have already fallen and those who will fall in the future”. So, he chooses the car. 

Petar tries to snowboard but his height - 1,93 m. – nurtures his fears that if he falls, it will be from a height. He played basketball in school, as a center.  MicrosoftTeams-image-22.pngHis team got 5th place in the National Championship. He played volleyball, too, but he didn’t felt passion there.“ Jumping is different. In basketball you jump forward, while in volleyball you jump upward“. 

In life, Pepi chooses not to jump. “Everything is always checked, I have planned about 1000 scenarios, I want to be prepared. If something matters to me, I don’t like surprises. When it comes to presents, they’re welcome.” 

Pepi has tattoos and loves them. He has words from The Quran tattooed on his fingers, his wife translated them, since she had studied some Arabic. They are two simple words Pepi prefers to keep a secret. On his legs he has wings tattooed – “to be like Hermes and pass quickly through all kinds of problems. Every tattoo tells a story about you, so I wouldn’t remove any of them”. He had the first one made in 9th grade in school. After all, he was in the basketball team, so “it was a kind of mandatory”, he jokes.