Лигата на Талантите

Лигата на Талантите

Хората са най-ценния актив на организацията ни. Те са двигателя на иновации и създават бизнес успех. В Инграм Майкро вярваме в неограничения потенциал на всеки един служител, който приемаме в нашето семейство. Инвестицията в обучение и развитие на нашите служиители се възвръща в неограничен размер на организацията.

Лигата на Талантите (Talent League) е тренинг програма, която има за цел да развива потенциала и уменията на своите ключови служители, като наред с това ги подготвя за бъдещото им кариерно развитие като лидери и експерти в организацията.

Програмата е с продължителност от 8 месеца и се провежда трета поредна година. Покана за участие в Лигата на Талантите получават 35 служители. Те се избират на база обективни критерии, сред които: годишна оценка на представянето, натрупан стаж и номинация от директния си ръководител.

Лигата на Талантите e съставена от 7 основни теми, които се изучават в хода на програмта. Темите са специфично подбрани с идеята за предварителна подготовка на бъдещите лидери и експерти в организацията, преди да стъпят в нова роля. Конпцепцията следва идеята за споделеното знание – всеки модул се изготвя и се представя от старши лидер в компанията, с помощта на специалистите по обучение и развитие. В него под формата на лекция, мениджърите споделят личния си и професионален опит с ключовите таланти на Инграм Майкро. Всеки модул залага конкретни цели, които обучаващите се трябва да постигнат. След всяка приключена тема от програмата, служителите получават задача, върху която трябва да работят и да приложат наученото.

Водещ принцип в програмата за развитие на бъдещи лидери е желанието ни те да бъдат подготвени за идните предизвикателства в тяханата кариера, още преди те да са настъпили.

shutterstock_345300410-1.jpg

Любима наша мантра е: „Знанието е сила, а приложеното знание е истинска сила“. Лигата на Талантите се базира на блендиран подход към обучението. Причината за това се корени в постигането на дълготраен ефект на придобитите знания и наред с това осигуряване на тяхното приложение в бизнес среда. Участниците преминават през серия от лекции на живо, както и набор от допълнителни ресурси, включващи:

  • задания за самостоятелна или групова работа по проект, свързан с всяка тема от учебната програма
  • индивидуален достъп до онлайн ресурсите на Harvard Manage Mentor – онлайн портал, с богато портфолио от обучителни курсове, посветени на лидерство, бизнес мениджмънт и развитие
  • демонстрация и приложение на новопридобитите знания, ресурси и инструменти

Лекционният курс на програмата включва 7 основни теми, представени от най-всшите мениджърите на компанията в продължение на 8 месеца. Освен основните теми, които висшите мениджъри представят по време на програмата, участниците дискутират и конкретни казуси от практиката си. Темите в програмата включват:

  • Първи стъпки в лидерството
  • Водене на преговори
  • Как да се справяме с конфликтите
  • Как да получаваме и да даваме обратна връзка
  • Как да управляваме промяната
  • Управление на проекти
  • Аналитично и критично мислене

Всеки модул залага конкретни цели, които обучаващите се трябва да постигнат. След всяка приключена тема от програмата, служителите получават задача, върху която трябва да работят (индивидуално или в група) и да демонстрират как прилагат наученото. Оценката се осъществява чрез допълнителна сесия с лектора, получаване на обратна връзка и споделяне на добри практики.

Темите от програмата са разработени така, че да подкрепят участниците по време на всяка стъпка от тяхното бъдещо кариерно развитие и да ги подготвят за ролята им на мениджъри и бизнес експерти. Крайната цел на Лигата на Талантите е всеки участник да може да приложи конкретните техники в практиката си и да бъде подготвен за предизвикателствата в кариерата си още преди те да са настъпили.

shutterstock_1164473368-1.jpg

След края на Лигата всички участници получават сертификат за успешното завършване на програмата. 

Най-големият успех на програмата е, че по времето на нейното провеждане над 50% от участниците са повишени и вече заемат по-висока позиция в компанията. Този резултат показва, че уменията придобити по време на Talent League са спомогнали не само за личното усъвършенстване на служителите, но и за тяхното успешно кариерно развитие.

След края на програмата, допитване до всички участници показва че над 90% от тях дават положителна обратна връзка за Talent League и нейното провеждане. Те биха препоръчали програмата на свои колеги.

Референции от участници в програмата: 

“Програмата е много вдъхновяваща и дава възможност за придобиване на изключителни познания, свързани с мениджмънт и развитие “.

„Споделянето на опит от практиката ми помогна да приложа наученото и да доразвия в себе си умения, които да приложа в последствие като част от новата си роля в организацията“.

„Въпреки че е пилотно издание, Talent League надхвърли очакванията ми. Темите бяха поднесени изключително професионално, с много примери от практиката и възможност придобиване на опит от първа ръка – висшния мениджмънт на компанията“.

Споделянето на опит от страна на мениджърите и тяхното активно участие в програмата, спомогна за повишаването на ангажираността на участниците в Talent League и подобряването на цялостния микро климат в компанията.

 

Stan3.jpg

Author: 
Stanislav Daulov 
Learning & Development Specialist
Ingram Micro GBS Sofia

This site uses cookies

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow at least all system cookies. For more information please read Ingram Micro's Privacy Policy.