Лигата на Талантите

Лигата на Талантите

Хората са най-ценния актив на организацията ни. Те са двигателя на иновации и създават бизнес успех. В Инграм Майкро вярваме в неограничения потенциал на всеки един служител, който приемаме в нашето семейство. Инвестицията в обучение и развитие на нашите служиители се възвръща в неограничен размер на организацията.

Лигата на Талантите (Talent League) е тренинг програма, която има за цел да развива потенциала и уменията на своите ключови служители, като наред с това ги подготвя за бъдещото им кариерно развитие като лидери и експерти в организацията.

Програмата е с продължителност от 8 месеца и се провежда трета поредна година. Покана за участие в Лигата на Талантите получават 35 служители. Те се избират на база обективни критерии, сред които: годишна оценка на представянето, натрупан стаж и номинация от директния си ръководител.

Лигата на Талантите e съставена от 7 основни теми, които се изучават в хода на програмта. Темите са специфично подбрани с идеята за предварителна подготовка на бъдещите лидери и експерти в организацията, преди да стъпят в нова роля. Конпцепцията следва идеята за споделеното знание – всеки модул се изготвя и се представя от старши лидер в компанията, с помощта на специалистите по обучение и развитие. В него под формата на лекция, мениджърите споделят личния си и професионален опит с ключовите таланти на Инграм Майкро. Всеки модул залага конкретни цели, които обучаващите се трябва да постигнат. След всяка приключена тема от програмата, служителите получават задача, върху която трябва да работят и да приложат наученото.

Водещ принцип в програмата за развитие на бъдещи лидери е желанието ни те да бъдат подготвени за идните предизвикателства в тяханата кариера, още преди те да са настъпили.

shutterstock_345300410-1.jpg

Любима наша мантра е: „Знанието е сила, а приложеното знание е истинска сила“. Лигата на Талантите се базира на блендиран подход към обучението. Причината за това се корени в постигането на дълготраен ефект на придобитите знания и наред с това осигуряване на тяхното приложение в бизнес среда. Участниците преминават през серия от лекции на живо, както и набор от допълнителни ресурси, включващи:

  • задания за самостоятелна или групова работа по проект, свързан с всяка тема от учебната програма
  • индивидуален достъп до онлайн ресурсите на Harvard Manage Mentor – онлайн портал, с богато портфолио от обучителни курсове, посветени на лидерство, бизнес мениджмънт и развитие
  • демонстрация и приложение на новопридобитите знания, ресурси и инструменти

Лекционният курс на програмата включва 7 основни теми, представени от най-всшите мениджърите на компанията в продължение на 8 месеца. Освен основните теми, които висшите мениджъри представят по време на програмата, участниците дискутират и конкретни казуси от практиката си. Темите в програмата включват:

  • Първи стъпки в лидерството
  • Водене на преговори
  • Как да се справяме с конфликтите
  • Как да получаваме и да даваме обратна връзка
  • Как да управляваме промяната
  • Управление на проекти
  • Аналитично и критично мислене

Всеки модул залага конкретни цели, които обучаващите се трябва да постигнат. След всяка приключена тема от програмата, служителите получават задача, върху която трябва да работят (индивидуално или в група) и да демонстрират как прилагат наученото. Оценката се осъществява чрез допълнителна сесия с лектора, получаване на обратна връзка и споделяне на добри практики.

Темите от програмата са разработени така, че да подкрепят участниците по време на всяка стъпка от тяхното бъдещо кариерно развитие и да ги подготвят за ролята им на мениджъри и бизнес експерти. Крайната цел на Лигата на Талантите е всеки участник да може да приложи конкретните техники в практиката си и да бъде подготвен за предизвикателствата в кариерата си още преди те да са настъпили.

shutterstock_1164473368-1.jpg

След края на Лигата всички участници получават сертификат за успешното завършване на програмата. 

Най-големият успех на програмата е, че по времето на нейното провеждане над 50% от участниците са повишени и вече заемат по-висока позиция в компанията. Този резултат показва, че уменията придобити по време на Talent League са спомогнали не само за личното усъвършенстване на служителите, но и за тяхното успешно кариерно развитие.

След края на програмата, допитване до всички участници показва че над 90% от тях дават положителна обратна връзка за Talent League и нейното провеждане. Те биха препоръчали програмата на свои колеги.

Референции от участници в програмата: 

“Програмата е много вдъхновяваща и дава възможност за придобиване на изключителни познания, свързани с мениджмънт и развитие “.

„Споделянето на опит от практиката ми помогна да приложа наученото и да доразвия в себе си умения, които да приложа в последствие като част от новата си роля в организацията“.

„Въпреки че е пилотно издание, Talent League надхвърли очакванията ми. Темите бяха поднесени изключително професионално, с много примери от практиката и възможност придобиване на опит от първа ръка – висшния мениджмънт на компанията“.

Споделянето на опит от страна на мениджърите и тяхното активно участие в програмата, спомогна за повишаването на ангажираността на участниците в Talent League и подобряването на цялостния микро климат в компанията.

 

Stan3.jpg

Author: 
Stanislav Daulov 
Learning & Development Specialist
Ingram Micro GBS Sofia