Добротата на едно сърце

Добротата на едно сърце

Терез, Sales Representative, е мотивирана, когато работата ѝ е изпълнена с разговори и отборна игра. Част е от екипа на Ingram Micro от 2019-та година. Вълнува я човешкото. Затова е работила като педагог за деца със специални нужди. Помогнала е на десетки! Научила е децата да плуват, да си отпускат мускулите и да правят гимнастика. Би помагала на децата с нужди в България, но езиковата бариера все още я спира.

MicrosoftTeams-image-3.pngТерез е родена в Унгария и е израснала в селце близо до столицата. С умиление си спомня за детството, изпълнено със свобода, безгрижие и веселие. Там е и нейното любимо колело, което карала до залез слънце. Там са и успехите ѝ в спорта. Била е капитан на хандбал отбора, с който са станали местни шампиони. Спокойствието в селото ѝ харесва, а планината е любимото ѝ място. Животът ѝ в България също отчасти прилича на любимото детство. Терез живее в София, но тя много често посещава семейството на своя съпруг в Костенец. Там открива красотата на хилядолетните български традиции, разказани от нейната свекърва.

Кризата през 2008-ма година запалва в Терез искра за ново хоби, с което допълнително да изкарва доход. „Имах приятелка, която преподаваше как се правят домашно направени сапуни. Така аз научих за билките, етеричните масла и техните лечебни свойства.“ Продуктите ѝ намерили почитатели както в Унгария, така и в Италия и Германия. Терез знае и как се правят кремове от восък, а следващият връх, който иска да покори, е правенето на свещи.

Терез работи една година в Италия като детегледачка. Живеела е на хълм на брега на морето. По това време тя се отдава на заслужена почивка в Пампорово. Детската ѝ мечта е да посети Рила и Родопите. Там я намира любовта.

В началото е имало езикова бариера между влюбената двойка, но те са се разбирали почти без думи. „За една година успях да науча италиански, а осем години по-късно все още не мога да науча хубаво български,“ шегува се тя. Идването в България е само поредното приключение за Терез, която освен български, е трябвало да научи и английски език.MicrosoftTeams-image-2.png

Сега тя може да води разговори с таксиметрови шофьори и с продавачи в магазина. Може и да говори за българската кухня, която обожава. Харесва баница, меденки и палачинки. „Преди да дойда в България си мислех, че палачинките са национално ястие само в Унгария. Колко съм била объркана!“ “Българската кухня е рай за вегетарианец като мен,“ признава тя.

Искрата в очите на хората и добротата силно я вълнуват. Харесва ѝ, че българите са емоционални и експресивни, защото вижда тази искра често. Нещата, които мрази, са алчността и завистта. Ако има магическа пръчка, би ги заличила завинаги. „Животът е уникален. Иска ми се хората да натиснат пауза да му се насладят без лоши емоции.“


The kindness of a heart

Terez, Sales Representative, feels motivated when her job includes conversations and teamwork. She has been a part of Ingram Micro since 2019. She is inspired by the human aspect of everything she does. This is the reason why she has worked as a pedagogue for children with special needs. She has helped dozens! She has taught the children how to swim, relax their muscles and do gymnastics. She would do the same to the children with special needs in Bulgaria, but the language barrier still stops her from doing so. IMG-a8300a7bc8d3b0dfdc914867d1a26576-V.jpg

Terez was born in Hungary and she was raised in a village near the capital. She recalls her childhood filled with freedom, carelessness, and fun. There is her favorite bicycle, which she used to ride until sunset. There are her accomplishments in the field of sports. She was the leader of the handball team. They were regional champions a few times. She enjoys the serenity of the village and mountains are her favorite place to be. Her life in Bulgaria partially resembles her favorite childhood. Terez lives in Sofia but she often visits her husband’s family in Kostenets. There she learns about the hundred-year-old Bulgarian traditions from her mother-in-law.  

IMG-afe8087607a4782bdc6fad0b0943e64b-V.jpgThe crisis of 2008 started her interest in a new hobby that could bring her additional income. „ I have a friend that teaches how to make home-made soaps. This is how I learned about herbs, oils, and their healing properties. “ Her products found clients in Hungary, Italy and Germany. Terez knows how to make creams with wax. She wants to master candle-making next.

Terez used to work as a babysitter for a year in Italy. She used to live on a hill right next to the shore. During this period, she goes to a well-deserved holiday in Pamporovo. It was a childhood dream for her to visit the Rhodope and Rila mountains. Love found her at the exact same location.

In the beginning, the couple faced the obstacles of the language barrier, but they got on well without a lot of wording. „I learned how to speak Italian for a year, but eight years later I still cannot speak Bulgarian,” she jokes. Coming to Bulgaria was another adventure for Terez, who needed to learn both Bulgarian and English.

Currently, Terez can lead conversations with taxi drivers and shopping assistants. She can also talk about the Bulgarian cuisine, which she adores. She loves banitsa, honey cakes and pancakes.IMG-972f85c95081158c1a9680aa8e3cabb0-V.jpg „Before visiting Bulgaria, I thought that pancakes were a Hungarian national food. How foolish of me! “The Bulgarian cuisine is a heaven for a vegetarian like me,“ she admits.

She feels empowered by the light in people’s eyes. She likes the fact that the Bulgarians are emotional and expressive because she can find that light easily. The things she hates are greed and envy. If she had a magic wand, she would remove them completely. „Life is a miracle. I wish people could hit the pause button and enjoy it without negative emotions.”