Не стреляй по куклата!

Не стреляй по куклата!

received_564258531354900.jpegВеличка се родила на 7-ми април – Великден, 1991-ва. Хем си дошла с името, хем кръстена на баба си и на кумата на родителите си. Майка ѝ първо си помислила, че е прекалила с агнешкото, после се оказало, че просто дъщеря ѝ се ражда.

Вили, Sr. Accountant, е счетоводител по душа. Разбира, обича, организира и се чувства подбре в подредения свят на дебита и кредита. Даже „достоверните“ тестове за „твоята професия“ във Фейсбук я изкарват счетоводител. „Като не ми излиза нулата, отивам за нещо сладко и всичко се оправя.“ Колегите ѝ се шегуват: „Като те видим с вафличката, нещата стават критични.“ Тогава Вили затваря Ексела и почва отначало.

Добронамерена и търпелива, Вили може да изтърпи почти всичко – но само до точката си на пречупване.

Пловдивчанка. Свикнала със слънцето и топлото време, през първата си зима в Студентски град се обадила на майка си, че са ѝ мокри краката, тя я пратила за нови обувки. Купила си. И в този момент осъзнала, че е станала самостоятелен човек.

Естествено ѝ се получило – първо Националната търговска гимназия в Пловдив, после Финанси в УНСС. Обича математиката и е подготвена за всичко, в повечето случаи. „Приляга ми професията. Знам, че светът не работи подредено, но се адаптирам“. Вили не обича да ѝ казват, че няма начин и само в много краен случай се отказва. „Хем си обичам, хем си ненавиждам целеустремеността – понякога е в крайност и ми носи негативи. Все пак се опитвам да не губя цялата картина.“

Приятелят ѝ също работи в Ingram Micro, но са заедно отпреди това – студентска любов от преди 10 години. Живеят близо до парк и там Вили отдъхва след работа.IMG_5877.jpg

Величка не е по творчеството – пеене, рисуване, абстрактни неща не са за нея. Само едно тепе може да нарисува, но „то е лесно“.

Чете, пътува, гледа сериали – „по едно епизодче „Еркюл Поаро“ преди лягане“. Харесва Дан Браун, Халед Хосейни, напоследък е на вълна английска класика. Има книги, заради които стои до 5 сутринта. Например „Гордост и предразсъдъци“ – „Просто не искам да я довърша утре! Виж, с „Отнесени от вихъра“ се озорих.“ Не харесала Скарлет О‘Хара – твърде егоистична и лицемерна я почувствала.

Може да не пее и да не рисува, но Вили танцува. Като малка – стандартни спортни танци, после народни.DSC01530.jpg
Не е твърде много в облаците и трудно общува с вятърничави хора. „Уважавам мечтателите, но моите хора са реалисти.“ Извън релси я изкарва лъжата. И не може да си го скрие. Казвали са ѝ, че е изразителна – на лицето ѝ пише дори премълчаното.

Почива си с пътуване – „имаш чувството, че за кратко време си живял много дълго“. През последните две години в пандемични времена обикаля основно из България – на почти околосветски пътешествия като: София – Видин – Козлодуй – Русе – Шумен – Варна – Дуранкулак – Резово. България за три седмици. Не шофира, но добре се вози. Мечтае си за Куба – „представям си, че там са като в капсула на времето и карат старите си коли.“

Вили е била в Италия, Испания, Гърция и Румъния – южните народи са ѝ по-приятни за общуване. А и обича слънцето. Зимата гледа основно през прозореца – с чай и коняк.

Опитва се да готви, получават ѝ се пълнените чушки – не като на майка ѝ, но пак са добри. Вили не иска да следва 20 процедури – съкращава процеса и измисля по-семпъл, но работещ вариант.

Най-добрият ѝ приятел е с три години по-малкият ѝ брат. Като деца имали различни мечти – тя искала да ожени куклите си за неговите войници, а той нареждал Барбитата, за да ги отстреля в атака.  received_929654557758511.jpeg

Счетоводител по принципи и разбирания за света, пловдивчанка по рождение, Величка по име и съдба. Прощава, ако ѝ се извиниш искрено. Ако ѝ дадеш вафла, вече си стъпка напред.

Извън релси я изкарва лъжата. А на лицето ѝ пише дори премълчаното.

 


Don’t shoot at the doll!

Velichka was born on 7th April – Easter, 1991. Her name came in a natural way (in Bulgaria “Easter” is “Velikden”) and she was also named after her grandmother and the maid of honor of her parents. When Vili’s mother started giving birth, she initially thought she had eaten too much lamb (a tradition on Easter). However, it was just Velichka.

Vili, Sr. Accountant, is an accountant at heart. She understands the world of figures, feels good there and loves the order in the debit and credit field. She is so confident in this, that even the “trustworthy” Facebook tests like “What is your profession” result in “accountant”.  „If I don’t reach the balance of zero, I go for some treats and everything is  back to good.” Her colleagues joke: “When we see you with a wafer it means the situation is critical.” Then Vili just closes the Excel sheets and starts from scratch.

She is well-intended and patient, could stand almost everything – until she reached her breaking point.

Born in Plovdiv, Vili is used to the sunny weather. During her first Sofia winter in Studentski grad, she called her mother to complain that   her feet were wet because of the weather. Her mother made her buy new shows and at that moment Vili realized she had grown up.received_847327629215720.jpeg

Her path developed organically – first the National High School of Trade and Commerce in Plovdiv and then Finance in the University of National and World Economy. Vili loves Maths and being prepared about life – always and as much as possible. „I know my profession suits me. I also know that the world is not that much into order but I try to adapt.” Vili doesn’t accept an explanation like “no way” – she gives up only in the very end. „I both love and hate my purposefulness – sometimes it leads me to extremes and brings negatives. However, I try not to lose the big picture.”

Her boyfriend also works at Ingram Micro, but they have been together since earlier – their love started about 10 years ago, during their students’ years. They live close to a park, and this is where Vili takes a rest after work.

Vili is not much into arts – neither signing, nor painting or abstract crafts. She could only paint a hill (tepe, local Plovdiv landmark), but “It’s an easy one”.

She reads, travels a lot and watches series – “one episode of Hercule Poirot each night before sleeping“. Vili likes Dan Brown, Khaled Hosseini and recently – the English classics. DSC03064.jpgFor some books she tends to stay up until 5 a.m. – like “Pride and prejudice” – “I don’t want to finish it tomorrow! Ok, it was more difficult with “Gone with the wind” Velichka didn’t like Scarlett O’Hara – she felt her too selfish and hypocritical.

Velichka cannot sing or draw but she is good at dancing – some standard dances as a little child and then folklore dances.
Vili is not much into the clouds and communicating with excessive idealists is difficult for her. “I respect dreamers, but my people are the realists.” Lies take her out of her skin and she cannot hide it. Some people have told her she’s very expressive – you can read on her face even that which is not written.

Vili rests with traveling – “you feel as if you have gone through a lot for a very short time”. In the last two years, in the pandemic times, her trips are mainly in Bulgaria – almost “around the world” like – Sofia-Vidin-Kozloduy-Ruse-Shumen-Varna-Durankulak-Rezovo. Bulgaria in three weeks. Vili doesn’t have a driving license but is a very good passenger. She dreams of Cuba – FB_IMG_1634654208967.jpg“I imagine that you feel like in a time capsule there and everyone drives their old cars.”

Vili has been to Italy, Spain, Greece and Romania – she prefers communicating with southern people. She loves the sun. In winter her perfect condition is “through the window – with a cup of tea and cognac”.

Velichka tries cooking, he makes very good stuffed peppers – well, not better than her mothers’ but still very delicious. Vili skips some of the total 20 “procedures” and invents a quicker but working option.

Her best friend is her 3-years younger brother. When they were little kids, they had different perspectives – she wanted to have her dolls married to her brothers’ soldiers. However, he put Barbies at the frontline – ready to be shot in an attack.

Vili is an accountant by principles and perception about life. Born in Plovdiv, named after her grandmother by destiny. She forgives if you apologize sincerely. If you add a single wafer, it makes things even better.

Lies put her out of control. You can read on her face even what is not written.