Вярата в числата има само едно слабо място

Вярата в числата има само едно слабо място

Vitosha-in-December.jpg„Числата казват много. Едни ти показват сърдечния ритъм, други – банковата сметка, трети – цената на хляба. И всички са свързани с живота. Не може да се измери и да обясни в числа само любовта. Ние сме счетоводители, не управляваме космически кораби. Представите на хората са, че обичаме котки и сме лежерни и нищо не променяме в живота си“ – смее се Веси и натъртва, че не обича котки.

Веселина Андонова, Accountant I, проверява по два пъти дали е направила нещата както трябва. От професията ѝ е. Веси обича счетоводството и само с него е работила досега. Естествено се ориентирала още от училище. Въпреки че по математика разглеждала на чина козметични каталози (понякога), само секунди ѝ трябвали да влезе в час със задачата, ако я посочат поименно.

Веси харесва България и затова отхвърлила всички мисли за преместване в чужбина. Мечтае да пътува до Москва. „Но ако се местя, ще е някъде с топли отношения – Италия, Испания, Португалия“ – изрично уточнява. Вярна на себе си, обяснява, че все пак първо ще провери дали икономическата обстановка в страната е добра. Има неща, с които един икономист не може да се примири – нелогичните финансови избори, например.Barselona-picture.jpg

Човек на логиката, на лоялността и на верните приятели. Веси много харесва отношението на Ingram към екипа и към жените в майчинство. Изпитала го от първо лице. Синът ѝ Александър е на три, успява да се грижи и за него, и за задачите си добре.

Чете книги, рядко гледа филми – обича фантастика и фентъзи – последно трилогиията „Софийски магьосници“. Обича сладко – и да го готви, и да го яде. Гордее се с печения си чийзкейк.

Веси е добра в танците – не може да пее, но при танците „опира до слух“ и там я бива. По едно време даже станала инструктор по зумба.

National-library-Ingram-voluntary-days.jpgЛесно се смее.

Лесно плаче.

Веси обича родната си София – колкото и да е голяма, каквито и да са задръстванията. Харесва чувството да имаш избор – дали да останеш или да потърсиш друго заведение, друга спортна зала, друго място за забавление.

Признава си, че не е много добър слушател. Понякога много говори и понякога много прекъсва. Покрай сина си обаче се научила на търпение. И чака момента, в който ще го научи на числата и на всичко, което измерват – сърдечния ритъм, банковата сметка и цената на хляба.

А любовта, пред която числата нямат сили, 3-годишният Александър вече познава.

 


Faith in figures has only one weakness

„Figures measure a lot of things. Some figures measure the heartbeat, others – your bank account or the  price of bread. All of them are related to life. Only love cannot be explained or measured in figures. We are accountants; we are not rocket scientists. People usually think accountants love cats, enjoy doing nothing, and never change anything in their lives” – Vessy jokes at that and highlights that SHE DOESN’T like cats!

Vaticana-picture.jpgVesselina Andonova, Accountant I, checks at least twice if she has completed a task. It is like a habit. Vessy loves accountancy and has always worked with it. This passion came organically, in school. She used to browse through some cosmetic catalogs (sometimes), but if the teacher  asked her a question, she needed only a few seconds to grasp the task and  reply correctly.Vessy likes Bulgaria, and that is why she has dismissed in advance all potential opportunities to emigrate. She dreams of traveling to Moscow. “However, if I decide to settle down abroad for a longer period, will be somewhere with a warm mentality – Italy, Spain, Portugal” – she clarifies . Faithful to her nature, she will first check if the economic situation is good because there are things that an economist can never  accept – some illogical financial choices, for example.

She is a woman of logic, loyalty, and trusted friends. Vessy likes Ingram’s approach to the team and women on maternity leave. She felt it first-hand. Her son Alexander is three-yearsold and she manages to balance between taking care of him and her working tasks.

Vessy enjoys reading books; she rarely watches movies – preferably fantasy and fantastic ones. The most recent one was the trilogy “Sofia magicians”. She loves cooking and eating sweets and is proud of her baked cheesecake.

Vessy is good at dancing – not at singing, but while dancing “you rely on your hearing, so it’s better”, she says. She even spent some time as a Zumba instructor.

ZUMBA-picture.jpgVessy starts laughing easily.

She also starts crying easily.

Sofia is her inherent love – no matter how big and crowded it is. Vessy likes the feeling of having a choice – you can stay, or you can find another restaurant, another sports club, another disco.

She admits she’s not always a good listener. Sometimes Vessy talks a lot and tends to interrupt people. However, with her son around, she learned how to be more patient. She is looking forward to the time when she will teach him the figures and everything they measure – the heartbeat, the bank account, and the price of bread.

The three-year-old Alexander has already felt what love is – the only thing figures can’t measure.