Грифиндорец, зодия Риби

Грифиндорец, зодия Риби

Типичен представител на зодия Риби – „до мозъка на костите си“. „Както се движа по течението и се чувствам в свои води, така и плувам срещу него, ако се наложи,“ признава тя. Интровертното надделява. Не ѝ е проблем да стои вкъщи с приятеля си и двете им котета – Михи и Бел. Понякога ѝ харесва да открива екстровертната си натура в нетипични дейности.215979172_336231934747740_6670141779887666092_n.jpg

Йолина Вичева, Professional, Trade Compliance. „Името ми не е често срещано. Хората, които са го произнасяли правилно, се броят на пръстите ми.“ Не се дразни вече. Понякога ѝ казват Йо или Йоли – за по-лесно.

Йоли е в Ingram Micro от две години. “Тази година вдигнах ниво нагоре и съм Trade Compliance Specialist. Не си бях представяла, че съществува такава работа. Много ми харесва. Екипът е страхотен – много сме различни, но има нишка, която по някакъв начин ни свързва. Работи се много лесно с всички. Това е нещото, което ме кара да ставам всяка сутрин.“

Според Йоли „човекът е човек, когато е на път.“ Затова нейната голяма страст е пътуването и запознаването с различни култури. „Това ми носи вътрешно щастие и ме зарежда емоционалнно,“ казва тя. IMG_5161.JPGОбича както туристическите части, така и местните скрити местенца със собствен чар. „Така усещам цялата атмосфера на конкретното място. От местните научавам детайли за културата – нещо, което не можеш да намериш в интернет или да го прочетеш в някой пътеводител.“

С първото си пътуване Йоли сбъдва две мечти. „Бях в 7-ми клас и пътувах за първи път със самолет, и то извън страната.“ Тогава с майка ѝ посетили остров Крит. Затова Гърция ѝ е на сърце – „все едно се връщам вкъщи.“ Родом от Варна, тя се чувства свързана с морето. „Когато видя голямото синьо, независимо дали в България, или другаде, ми се преобръща целият стомах.“

Япония също крие приключения за Йоли. „В гимнязията учих японски и английски. Там участвахме в различни конкурси с награда пътуване до Япония. С няколко съученици спечелихме един от конкурсите в 10-ти клас.“ Били са в японска гимназия и са обиколили няколко града в страната. „През цялото време се чувствах като в сън. Изживяването беше един път,“ въодушевено споделя тя.

Йоли е колекционер на плюшени играчки. Всички са ѝ любими. Всяка има сантиментална стойност и история. „И до ден днешен помня повода и кой ми е подарил играчката.“

Макар че говори японски, Йоли не е фен на аниме. Предпочита анимациите на Disney. Гледала е „Красавицата и звяра“ стотици пъти. „Бел ми е еталон за поведение и начин на мислене. IMG_0806.JPGМного ѝ се възхищавам. Тя е момиче, различно от другите, и търси нови пътища за развитие. Когато бях по-малка, исках да приличам на нея.“

Йоли изживява модерна приказка. Любовта я намира онлайн. „От 3 години си имам приятел. Събра ни сайт за запознанства. Никога не съм си представяла, че ще срещна мъжа до себе си по този начин.“ Пандемията не им е нарушила баланса – оттогава живеят заедно.

Йоли преодолява стреса със създаването на спокойна атмосфера и време за себе си. „Пускам си джаз музика, паля си ароматни свещи, правя си маска за лице,  чета книги и гледам Хари Потър.“ Предпочита в такива ситуации да се капсулира.217413551_509716373421615_8537906136811070814_n.jpg

Хари Потър заема специално място в едно от чекмеджетата у тях. „Календдари, дневници, тефтери, лексикони, албуми, плакати, стикери, снимки със сцени от филма, кубче на Хари Потър, чаши, даже и ръчно издялкани пърчки.“ Йоли е горд предствител на къщата на Грифиндор, а заклинанията, които би използвала, са Wingardium Leviosa и Lumos. Метафорично, те означават да полетиш и да обсипеш в светлина.

Йоли, продължавай да летиш и да грееш!

 


A true Gryffindor with a Pisces sign  

 

She is a typical representative of the Pisces zodiacal sign – "passionate Piesces", she likes to say. „I can go with the flow and feel comfortable in the water. I can also swim against the flow, if necessary,” she admits. Her introverted side is dominant. It is not a problem for her to stay at home with her boyfriend and their two cats - Mihi and Bell. Sometimes she likes to discover her extroverted side in activities that are not typical for her.214812099_372128177677363_8705994938688547064_n.jpg

Yolina Vicheva, Professional, Trade Compliance. „My name is not very common. The people that have pronounced it right are very few. “ This doesn’t annoy her anymore. Sometimes she is called Yo or Yoli to avoid mispronunciation.

Yoli has been working at Ingram Micro for two years now. “This year I leveled up and now I am Trade Compliance Specialist. I hadn’t imagined that this kind of job existed. I love it. The team is amazing – we are very different, but there is a thread that connects us somehow. Everyone is very easy to work with. That's what makes me get up in the morning. “

According to Yoli „a man is a man when he is on the road.“ This is why her biggest passion is traveling and getting to know various cultures. „This brings me happiness and emotional charge,“ 217569439_627391231516334_7380625353642800392_n.jpgshe says. She loves the tourist attractions and the local hidden places with a charm of their own. „This way I feel the entire atmosphere of a given place. I learn about cultural details from the locals – something you cannot find on the Internet or in a guide.”

Two of Yoli’s dreams came true with her first flight. „I was in 7th grade and I was traveling with a plane outside the country.” She visited the island of Crete with her mother. This is why Greece has a place in her heart – “as if I come back home. ” Born in Varna, she feels connected to the sea. „Whenever I see the big blue, either in Bulgaria or abroad, I feel butterflies in my stomach.”

IMG_20190504_202250.jpgJapan also means adventures for Yoli. „I used to study English and Japanese in high school. We used to have different competitions with a trip to Japan as a prize. Me and some classmates won a competition in 10th grade. “ They visited a Japanese high school and traveled to a few cities in the country. „I felt as if I was living a dream the whole time. It was a one-time experience, “ she shares excitingly.

Yoli is a stuffed toys collector. All the toys are her favorites. Each stuffed toy has its own sentimental value and history. „I still remember the occasion and the person who gave me the given toy.”

Although she speaks Japanese, Yoli isn’t an anime fan. She prefers Disney animated movies. She has watched “Beauty and the Beast” hundreds of times. “Bell is my role model. I admire her very much. She is different from the others and she is searching for new ways of development. I wanted to be like her when I was younger.”

Yoli is living a modern fairytale herself. Love finds her online. „I have a boyfriend. IMG_20190503_164429.jpgWe have been dating for three years now. A dating site brought us together. I have never imagined that I would meet the man next to me in that exact way.“ The pandemic hasn’t destroyed their balance – since then they have been living together.

Yoli copes with stress by creating a calm atmosphere and time for herself. „I play some jazz music, light up aroma candles, put on a facial mask, read a book and watch the Harry Potter movies. “ She prefers to capsulate herself in such moments.

Harry Potter takes a special place in one of the shelves at Yoli’s home. „Calendars, diaries, notebooks, lexicons, photo albums, posters, stickers, pictures with movie scenes, a Harry Potter cube, cups, even hand-made magic wands.“ Yoli is a proud representative of the Gryffindor house. The spells that she would use are Wingardium Leviosa and Lumos. Metaphorically, they mean “to take a flight” and to “illuminate with light.”

Yoli, keep on taking flights and illuminating!  

 

By Stefani Dushilova